Dictionary
Sprawdź interesujące Cię pojęcie z branży TSL
Wpisz tekst

Modelo de reposición

Sformalizowany sposób odnawiania stanów zapasów magazynowych. Wyróżniamy dwa klasyczne modele uzupełniania zapasów: 1. Model zamawiania oparty na poziomie informacyjnym (model of replenishment based on reorder level) - decyzja o złożeniu zamówienia jest podejmowana w momencie, gdy poziom zapasu dysponowanego obniży się poniżej pewnego określonego poziomu, zwanego poziomem informacyjnym lub punktem ponownego zamówienia (ang. ROP - Reorder Point). Wielkość zamówienia w tym systemie jest wielkością stałą - wskazane jest, aby była ona równa ekonomicznej wielkości zamówienia. Inna nazwa: system przeglądu ciągłego. 2. Model zamawiania oparty na przeglądzie okresowym (model of replenishment based on periodical review) - zamówienie składane jest w określonym cyklu o stałym okresie przeglądu (ang. ROC - Reorder Cycle), przy czym wielkość zamówienia jest zmienna i wyznaczana jako różnica pomiędzy pewnym, określonym poziomem zapasu, zwanym zapasem maksymalnym a aktualnym poziomem zapasu dysponowanego.

Aktualne kursy wiedzy

Wiedza podzielona jest na cztery specjalizacje, które zawierają artykuły, narzędzia i wideo przygotowanie przez ekspertów z danego obszaru branży TSL.
Czym jest praca w TSL? Jak zarządzać biznesem i flotą? Sprawdź lekcje
Transport drogowy
Rozpocznij kurs
Lekcje obejmujące aspekty pracy w spedycji transportu drogowego
Spedycja
Rozpocznij kurs
Kurs dotyczący aspektów pracy w Magazynie.
Magazyn
Rozpocznij kurs
Kurs dotyczący aspektów pracy managera w przedsiębiorstwie
Manager w branży TSL
Rozpocznij kurs

 

Jeżeli jesteś zainteresowany uzyskaniem certyfikatu potwierdzającego zdobytą przez Ciebie wiedzę, zapraszamy do kontaktu.