Dictionary
Sprawdź interesujące Cię pojęcie z branży TSL
Wpisz tekst

Reglas (modelos) para la toma de decisiones en la gestión de stocks

Zarządzanie zapasami w warunkach zapotrzebowania niezależnego opiera się na podejmowaniu dwóch decyzji: - określeniu wielkości partii dostawy (zamówienia), - określeniu terminu złożenia zamówienia. / Przyjmując założenie, że zarówno wielkość zamówienia, jak i okres pomiędzy składaniem kolejnych zamówień mogą być stałe lub zmienne, wyodrębniono cztery reguły (modele) tych decyzji: - reguła QR - stała wielkość partii (Q), zmienny okres pomiędzy składaniem zamówień (R); - reguła QT - stała wielkość partii (Q), stały okres pomiędzy składaniem zamówień (T); - reguła SR - zmienna wielkość partii (S), zmienny okres pomiędzy składaniem zamówień (R); - reguła ST - zmienna wielkość partii (S), stały okres pomiędzy zamówieniami (T). / Użyte symbole związane są z określonymi zasadami postępowania: - Q - zamawiaj partię o wielkości Q; - S - zamawiaj ilość, która po dostawie uzupełni zapas do poziomu S; - R - zamawiaj, kiedy stan zapasu spadnie do wyznaczonego poziomu R; - T - zamawiaj w stałych odstępach czasu T. / Zob. modele określania wielkości partii, zapotrzebowanie niezależne.

Aktualne kursy wiedzy

Wiedza podzielona jest na cztery specjalizacje, które zawierają artykuły, narzędzia i wideo przygotowanie przez ekspertów z danego obszaru branży TSL.
Czym jest praca w TSL? Jak zarządzać biznesem i flotą? Sprawdź lekcje
Transport drogowy
Rozpocznij kurs
Lekcje obejmujące aspekty pracy w spedycji transportu drogowego
Spedycja
Rozpocznij kurs
Kurs dotyczący aspektów pracy w Magazynie.
Magazyn
Rozpocznij kurs
Kurs dotyczący aspektów pracy managera w przedsiębiorstwie
Manager w branży TSL
Rozpocznij kurs

 

Jeżeli jesteś zainteresowany uzyskaniem certyfikatu potwierdzającego zdobytą przez Ciebie wiedzę, zapraszamy do kontaktu.