Dictionary
Sprawdź interesujące Cię pojęcie z branży TSL
Wpisz tekst

TIR-Carnet

Międzynarodowy celny dokument tranzytowy, na podstawie którego przewozi się towary (zazwyczaj zaplombowane przez władze celne) w pojazdach drogowych i kontenerach, zgodnie z wymaganiami konwencji celnej dotyczącej międzynarodowego transportu towarów na podstawie karnetów TIR. Pełni również rolę gwarancyjną (kwota gwarancyjna każdego karnetu TIR wynosi 60 000 EUR w krajach UE). Dokument ten jest wystawiany przez stowarzyszenia/ zrzeszenia udzielające gwarancji i zatwierdzany przez władze celne.

Aktualne kursy wiedzy

Wiedza podzielona jest na cztery specjalizacje, które zawierają artykuły, narzędzia i wideo przygotowanie przez ekspertów z danego obszaru branży TSL.
Czym jest praca w TSL? Jak zarządzać biznesem i flotą? Sprawdź lekcje
Transport drogowy
Rozpocznij kurs
Lekcje obejmujące aspekty pracy w spedycji transportu drogowego
Spedycja
Rozpocznij kurs
Kurs dotyczący aspektów pracy w Magazynie.
Magazyn
Rozpocznij kurs
Kurs dotyczący aspektów pracy managera w przedsiębiorstwie
Manager w branży TSL
Rozpocznij kurs

 

Jeżeli jesteś zainteresowany uzyskaniem certyfikatu potwierdzającego zdobytą przez Ciebie wiedzę, zapraszamy do kontaktu.