Dictionary
Sprawdź interesujące Cię pojęcie z branży TSL
Wpisz tekst

Capacity Requirements Planning (CRP)

Podsystem w ramach systemu MRP I/II służący do obliczania wynikającego z planu produkcji obciążenia poszczególnych zasobów. Jeżeli jest połączony z podsystemem planowania zapotrzebowania materiałowego (MRP), opracowany w tym podsystemie plan zapotrzebowania jest podstawą do planowania potrzeb potencjału, a dane o ograniczeniach wynikających z wielkości potencjału zasilają podsystem MRP. Niektóre, bardziej złożone podsystemy planowania zapotrzebowania potencjału (CRP) korzystają również z danych o chwilowym obciążeniu stanowisk pochodzących z systemu sterowania postępem produkcji (Production Activity Control – PAC). Zob. zamknięta pętla MRP.

Aktualne kursy wiedzy

Wiedza podzielona jest na cztery specjalizacje, które zawierają artykuły, narzędzia i wideo przygotowanie przez ekspertów z danego obszaru branży TSL.
Czym jest praca w TSL? Jak zarządzać biznesem i flotą? Sprawdź lekcje
Transport drogowy
Rozpocznij kurs
Lekcje obejmujące aspekty pracy w spedycji transportu drogowego
Spedycja
Rozpocznij kurs
Kurs dotyczący aspektów pracy w Magazynie.
Magazyn
Rozpocznij kurs
Kurs dotyczący aspektów pracy managera w przedsiębiorstwie
Manager w branży TSL
Rozpocznij kurs

 

Jeżeli jesteś zainteresowany uzyskaniem certyfikatu potwierdzającego zdobytą przez Ciebie wiedzę, zapraszamy do kontaktu.