Dictionary
Sprawdź interesujące Cię pojęcie z branży TSL
Wpisz tekst

freight container

Urządzenie transportowe o następujących cechach: - trwały charakter zapewniający jego wytrzymałość i umożliwiający wielokrotne użycie; - konstrukcja ułatwiająca przewóz towarów jednym lub kilkoma środkami transportu bez przeładowywania ładunku; - konstrukcja umożliwiająca łatwe napełnianie i opróżniania; - wyposażenie w urządzenia umożliwiające łatwą manipulację, zwłaszcza podczas przeładunku z jednego środka transportu na inny; - wewnętrzna objętość co najmniej 1 m3. / Ze względu na przeznaczenie i rozwiązania konstrukcyjne wyróżniamy: - kontenery do ładunków różnych: - kontenery ogólnego przeznaczenia, - kontenery specjalnego przeznaczenia, - kontenery typu zamkniętego wentylowane, - kontenery z otwartym dachem, - kontenery płytowe, - kontenery typu płytowego; - kontenery do ładunków specjalnych: - kontenery izotermiczne: - kontenery izolowane, - kontenery chłodzone mechanicznie, - kontenery chłodzone i ogrzewane, - kontenery zbiornikowe, - kontenery do ładunków masowych luzem, - kontenery specjalizowane.

Aktualne kursy wiedzy

Wiedza podzielona jest na cztery specjalizacje, które zawierają artykuły, narzędzia i wideo przygotowanie przez ekspertów z danego obszaru branży TSL.
Czym jest praca w TSL? Jak zarządzać biznesem i flotą? Sprawdź lekcje
Transport drogowy
Rozpocznij kurs
Lekcje obejmujące aspekty pracy w spedycji transportu drogowego
Spedycja
Rozpocznij kurs
Kurs dotyczący aspektów pracy w Magazynie.
Magazyn
Rozpocznij kurs
Kurs dotyczący aspektów pracy managera w przedsiębiorstwie
Manager w branży TSL
Rozpocznij kurs

 

Jeżeli jesteś zainteresowany uzyskaniem certyfikatu potwierdzającego zdobytą przez Ciebie wiedzę, zapraszamy do kontaktu.