Dictionary
Sprawdź interesujące Cię pojęcie z branży TSL
Wpisz tekst

purchasing rating, supplier rating

Działania zmierzające do dokonania szczegółowej oceny każdego z dostawców, prowadzone najczęściej w dziale zaopatrzenia. Ocena taka polega na analizie danych historycznych i wyliczeniu wskaźników tej oceny. Do najbardziej typowych należą: - terminowość dostaw; - długotrwałość cyklu dostawy; - cena za dostawy; - jakość dostaw; - warunki dostawy (opakowania, obsługa dostaw); - ocena finansowa (poprawność faktur, terminy płatności, brak specjalnych wymagań dotyczących finansowania dostaw); - ocena techniczna dostaw (niezawodność dostarczanych produktów, nowoczesność); - ocena jakości działania dostawcy (jakość stosowanych materiałów, posiadane certyfikaty i świadectwa, podejmowanie działań korekcyjnych w przypadku problemów z jakością dostaw).

Aktualne kursy wiedzy

Wiedza podzielona jest na cztery specjalizacje, które zawierają artykuły, narzędzia i wideo przygotowanie przez ekspertów z danego obszaru branży TSL.
Czym jest praca w TSL? Jak zarządzać biznesem i flotą? Sprawdź lekcje
Transport drogowy
Rozpocznij kurs
Lekcje obejmujące aspekty pracy w spedycji transportu drogowego
Spedycja
Rozpocznij kurs
Kurs dotyczący aspektów pracy w Magazynie.
Magazyn
Rozpocznij kurs
Kurs dotyczący aspektów pracy managera w przedsiębiorstwie
Manager w branży TSL
Rozpocznij kurs

 

Jeżeli jesteś zainteresowany uzyskaniem certyfikatu potwierdzającego zdobytą przez Ciebie wiedzę, zapraszamy do kontaktu.