Dictionary
Sprawdź interesujące Cię pojęcie z branży TSL
Wpisz tekst

EAN/UCC-8

Ośmiocyfrowa struktura danych w Systemie GS1 służąca do identyfikacji jednostek handlowych. Zawiera prefiks GS1, oznaczenie jed­nostki oraz cyfrę kontrolną. Zwykle nada­wana jest bezpośrednio przez organizację krajową GS1. Najczęściej wykorzystywana jest do jedno­znacznej w skali świata identyfikacji detalicznej jednostki handlowej o małych wymiarach.

Aktualne kursy wiedzy

Wiedza podzielona jest na cztery specjalizacje, które zawierają artykuły, narzędzia i wideo przygotowanie przez ekspertów z danego obszaru branży TSL.
Czym jest praca w TSL? Jak zarządzać biznesem i flotą? Sprawdź lekcje
Transport drogowy
Rozpocznij kurs
Lekcje obejmujące aspekty pracy w spedycji transportu drogowego
Spedycja
Rozpocznij kurs
Kurs dotyczący aspektów pracy w Magazynie.
Magazyn
Rozpocznij kurs
Kurs dotyczący aspektów pracy managera w przedsiębiorstwie
Manager w branży TSL
Rozpocznij kurs

 

Jeżeli jesteś zainteresowany uzyskaniem certyfikatu potwierdzającego zdobytą przez Ciebie wiedzę, zapraszamy do kontaktu.