Europalety - rodzaje, specyfika i zasady użytkowania

Pierwsze palety pojawiły się w latach 40. XX w. i służyły do transportu zaopatrzenia dla wojska w czasie prowadzenia walk na frontach. Najczęściej były bardzo wątpliwej jakości i służyły do jednorazowego użytku. Palety certyfikowane EUR pojawiły się w 1961 r. Służyły już nie tylko przemysłowi zbrojnemu. Zaczęto je wykorzystywać w sposób, jaki znamy dziś: w transporcie oraz magazynowaniu produktów.

Pracując w magazynie, czy jako przewoźnik lub załadowca musisz posiadać wiedzę na temat palet. Poznaj:

 • rodzaje palet 
 • zagadnienia prawne dotyczące palet 
 • do czego służą karty oceny palet
 • dopuszczalne uszkodzenia, które mogą pojawić się na paletach
 • uszkodzenia uznane za niedopuszczalne
 • jak kupować, naprawiać i utylizować palety
 • dobre praktyki magazynowe
   

Zgodnie z definicją paleta to opakowanie służące do transportu i magazynowania towarów i wyrobów. W związku z tym podlega pod szereg ustaw - w szczególności pod ustawę o opakowaniach oraz pod ustawę o odpadach opakowaniowych. Koszt jednej palety to ok. 25 zł.

RODZAJE PALET WRAZ Z DEFINICJAMI:
 

 • paleta EPAL / paleta z cechą EPAL - płaska, drewniana paleta o wymiarach 800x1200 mm, czterowejściowa, wymienna, zgodna z normą europejską EN 13698-1 oraz Kodeksem UIC 435. Posiada oznaczenia EPAL na wszystkich wspornikach zewnętrznych lub oznaczenia EPAL i EUR na przeciwległych wspornikach zewnętrznych skrajnych.
 • paleta EUR / paleta z cechą kolejową - płaska, drewniana paleta o wymiarach 800x1200 mm, czterowejściowa, wymienna, zgodna z normą europejską EN 13698-1 oraz z Kodeksem UIC 435. Posiada oznaczenia UIC (lub oznaczenia charakterystyczne dla danych kolei) i oznaczenia EUR na przeciwległych wspornikach zewnętrznych skrajnych.
 • paleta CHEP, LPR / palety pool’u zamkniętego - płaska, drewniana paleta o wymiarach 800x1200 mm, czterowejściowa, z pool’u zamkniętego (prywatnego), w kolorze niebieskim lub czerwonym, posiadająca oznaczenia CHEP lub LPR na wspornikach. Paleta wynajmowana, którą należy zwrócić jej właścicielowi, tzn. firmie CHEP lub LPR.
 • paleta jednorazowa / palety niewymienne - płaska, drewniana paleta o różnych wymiarach, czterowejściowa, niewymienna, niespełniająca żadnych wymaganych norm, posiadająca inne niż wyżej wymienione oznaczenia lub nieposiadająca żadnych oznaczeń na wspornikach zewnętrznych skrajnych.
   

Wszystkie palety z cechami EPAL, EUR oraz UIC stanowią grupę palet o nazwie EUROPALETY, co sprawia, że można je swobodnie wymieniać, o ile pozwalają na to warunki techniczne i jakościowe.

 • Pytania kontrolne
OFICJALNE ZAŚWIADCZENIA WIRTUALNEJ AKADEMII, POTWIERDZAJĄCE TWOJE KOMPETENCJE I WIEDZĘ MOŻESZ OTRZYMAĆ BIORĄC UDZIAŁ W EGZAMINACH ORGANIZOWANYCH PRZEZ NASZE UCZELNIE PARTNERSKIE.
Rozwiąż test wiedzy

Oko na eksperta

Agnieszka Nowak
kategoria:
Spedycja
21.06.2022
Damian Wójcik
kategoria:
Magazyn
01.02.2021