Marta Wiśniewska
Marta Wiśniewska
magazyn

Zamiłowanie do literatury i języka angielskiego ( 2010 roku uzyskała tytuł magistra filologii angielskiej) przerodziło się w zainteresowanie bardziej ścisłymi dziedzinami nauki i zaowocowało tytułem inżyniera automatyzacji systemów magazynowych. Po takim zwrocie trafiła do magazynu jednej z firm logistycznych działających w okolicach Wrocławia, gdzie miała możliwość rozwijać i prowadzić projekty dla różnorodnych klientów, dla których firma Pantos Logistics realizowała usługę magazynowania. Oprócz tego wcielała w życie reguły filozofii Lean Management. W 2014 roku rozpoczęła pracę dla jednego z największych na świecie sklepów internetowych.

Poza magazynami i logistyką interesuje się metodami zarządzania i motywowania pracowników.    

Rodzaje magazynów

Można się pokusić o stwierdzenie, że rodzajów magazynów jest tyle samo, co składowanych w nich towarów i sposobów, w jakie można te towary składować. Warto jednak poznać kilka najważniejszych, wyróżnionych i nazwanych typów magazynów.

 

...ze względu na konstrukcję

 

Podstawowy podział magazynów dokonany jest ze względu na konstrukcję budynku magazynowego. W tym kontekście możemy wyróżnić trzy rodzaje magazynów:

  • otwarte
  • półotwarte
  • zamknięte​​

Magazyn otwarty to po prostu plac, na którym składowane są materiały odporne na działanie warunków atmosferycznych (na przykład skład materiałów budowlanych czy kontenerów transportowych). Ten rodzaj magazynu jest oczywiście najtańszy w utrzymaniu.

Magazyn półotwarty to wiata, czasem zaopatrzona w ściany (ale nie więcej, niż trzy). W magazynie tego typu składuje się towary wymagające ciągłego przepływu powietrza lub towary odporne na temperaturę, ale nie na inne warunki atmosferyczne (na przykład towary wrażliwe na deszcz). W takich magazynach mogą być składowane na przykład wyroby ceramiczne lub worki z cementem.

Magazyny zamknięte to w pełni zabudowane hale magazynowe. Składowane są w nich towary nieodporne na warunki atmosferyczne i wymagające spełnienia odpowiednich warunków przechowywania (na przykład kontrolowanej temperatury powietrza lub odpowiedniej wilgotności).

 

Magazyny zamknięte możemy podzielić na:

  • naziemne (parterowe tub wielokondygnacyjne, niskiego i wysokiego składowania, rampowe lub bezrampowe)
  • podziemne (piwnice, kopce, bunkry)

 

Warto też wspomnieć o magazynach specjalnych, spełniających dodatkowe wymogi związane z przechowywanymi w nich towarami. Mogą to być na przykład chłodnie lub magazyny wymagające odpowiedniej atmosfery (na przykład sprzyjającej dojrzewaniu owoców). Do magazynów takich zaliczamy też magazyny, w których składowane są materiały niebezpieczne (łatwopalne lub wybuchowe).

 

Strona 1/4

  • Pytania kontrolne
OFICJALNE ZAŚWIADCZENIA WIRTUALNEJ AKADEMII, POTWIERDZAJĄCE TWOJE KOMPETENCJE I WIEDZĘ MOŻESZ OTRZYMAĆ BIORĄC UDZIAŁ W EGZAMINACH ORGANIZOWANYCH PRZEZ NASZE UCZELNIE PARTNERSKIE.
Rozwiąż test wiedzy

Oko na eksperta