Marta Wiśniewska
Marta Wiśniewska
magazyn

Zamiłowanie do literatury i języka angielskiego ( 2010 roku uzyskała tytuł magistra filologii angielskiej) przerodziło się w zainteresowanie bardziej ścisłymi dziedzinami nauki i zaowocowało tytułem inżyniera automatyzacji systemów magazynowych. Po takim zwrocie trafiła do magazynu jednej z firm logistycznych działających w okolicach Wrocławia, gdzie miała możliwość rozwijać i prowadzić projekty dla różnorodnych klientów, dla których firma Pantos Logistics realizowała usługę magazynowania. Oprócz tego wcielała w życie reguły filozofii Lean Management. W 2014 roku rozpoczęła pracę dla jednego z największych na świecie sklepów internetowych.

Poza magazynami i logistyką interesuje się metodami zarządzania i motywowania pracowników.    

Rodzaje magazynów

 

...ze względu na funkcje
 

Kryterium podziału magazynów mogą być też funkcje, jakie pełnią. Wyróżnić tutaj można następujące rodzaje magazynów:

  • kontenerowe - przewoźnik magazynuje, dostarcza i odbiera kontenery operatorom oraz nadawcom,
  • celne - towary są w nich magazynowane do czasu zwolnienia przez służbę celną,
  • konsygnacyjne - są to magazyny znajdujące się pod opieką służb celnych. Często korzystają z nich firmy importujące towary spoza UE. Materiały w nich składowane należą do dostawcy do momentu wydania ich z magazynu,
  • dostawcze - następuje w nich gromadzenie, kompletacja oraz wydawanie towarów w określonej kolejności,
  • produkcyjne lub przemysłowe - to znaczy magazyny zaopatrzenia, wyrobów gotowych lub półfabrykatów, które obsługują korzystające z nich fabryki.
  • rozdzielcze - w których gromadzi się towary od różnych producentów, a następnie kompletuje asortyment dla handlu detalicznego,
  • przeładunkowe - znajdują się w portach, stacjach węzłowych i stanowią miejsce przechowywania towarów przeznaczonych do przeładowania z jednego środka transportu na drugi.

Należy pamiętać, że często nie mamy do czynienia z jednym konkretnym rodzajem magazynu. W jednym budynku może znajdować się magazyn pełniący różne funkcje, na przykład magazyn produkcyjny może mieć wydzieloną część pełniącą funkcję magazynu konsygnacyjnego. Jeśli pracujemy w firmie logistycznej oferującej usługi magazynowe różnym klientom, wewnątrz jednego budynku najprawdopodobniej będziemy mieli do czynienia z kilkoma rodzajami magazynów (w zależności od potrzeb konkretnego klienta).

 

Strona 2/4

  • Pytania kontrolne
OFICJALNE ZAŚWIADCZENIA WIRTUALNEJ AKADEMII, POTWIERDZAJĄCE TWOJE KOMPETENCJE I WIEDZĘ MOŻESZ OTRZYMAĆ BIORĄC UDZIAŁ W EGZAMINACH ORGANIZOWANYCH PRZEZ NASZE UCZELNIE PARTNERSKIE.
Rozwiąż test wiedzy

Oko na eksperta