Zastosowanie UTB w logistyce magazynowej przedsiębiorstw

Na przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu lat logistyka magazynowa zanotowała intensywny wzrost rozwoju swojej branży. W ślad za rozbudową obiektów przemysłowych i logistycznych wzrosło też zapotrzebowanie na zastosowanie odpowiednich urządzeń wspierających procesy manipulacji ładunkami.

Urządzenie to mechanizm lub zespół mechanizmów służący do wykonania określonych czynności1. Według innej definicji urządzenie to przedmiot umożliwiający wykonanie określonego procesu, często stanowiący zespół połączonych ze sobą części stanowiących funkcjonalną całość, służący do określonych celów, np. do przetwarzania energii, wykonywania określonej pracy mechanicznej, przetwarzania informacji, mający określoną formę budowy w zależności od spełniających parametrów pracy i celu przeznaczenia2.

W trosce o bezpieczeństwo osób obsługujących urządzenia oraz znajdujących się w bezpośrednim otoczeniu tych maszyn, organy ustawodawcze nakreśliły pewne zasady, normy o przepisy według których należy obchodzić się z wykorzystywanymi urządzeniami podczas pracy.

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2012r. w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu istnieje grupa urządzeń, które podlegają takiemu dozorowi. W skład tej grupy wchodzą min. urządzenia transportu bliskiego (UTB), których pracę można zaobserwować w logistyce magazynowej przedsiębiorstw3.

  • Pytania kontrolne
OFICJALNE ZAŚWIADCZENIA WIRTUALNEJ AKADEMII, POTWIERDZAJĄCE TWOJE KOMPETENCJE I WIEDZĘ MOŻESZ OTRZYMAĆ BIORĄC UDZIAŁ W EGZAMINACH ORGANIZOWANYCH PRZEZ NASZE UCZELNIE PARTNERSKIE.
Rozwiąż test wiedzy

Oko na eksperta