Patrycja Krzesłowska
Patrycja Krzesłowska
specjalistka ds. importu

Magister logistyki, absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego. Doświadczenie zawodowe zdobyła w licznych przedsiębiorstwach, a także pracując z młodzieżą kształcącą się w zawodzie logistyka i spedytora -  co przyczyniło się do ukończenia studiów podyplomowych w zakresie przygotowania pedagogicznego. Pasjonatka japońskich filozofii zarządzania oraz kultury i systemu produkcyjnego Toyoty. Obecnie specjalistka ds.importu w jednej z łódzkich spółek.  

Rozmieszczenie ładunku w wybranym środku transportu

REGULACJE PRAWNE DOTYCZĄCE UMIESZCZANIA ŁADUNKU NA NACZEPIE


Przewożony ładunek, oprócz tego, że musi zmieścić się w przestrzeni ładunkowej pod względem wymiarów i objętości, musi też być właściwy pod względem wagi.

Zgodnie z treścią ustawy Prawo o ruchu drogowym:

1. Ładunek nie może powodować przekroczenia dopuszczalnej masy całkowitej lub dopuszczalnej ładowności pojazdu.
2. Ładunek na pojeździe umieszcza się w taki sposób, aby:
1) nie powodował przekroczenia dopuszczalnych nacisków osi pojazdu na drogę;
2) nie naruszał stateczności pojazdu;
3) nie utrudniał kierowania pojazdem;
4) nie ograniczał widoczności drogi lub nie zasłaniał świateł, urządzeń sygnalizacyjnych, tablic rejestracyjnych lub innych tablic albo znaków, w które pojazd jest wyposażony.

Dopuszczalna masa całkowita (DMC) to maksymalna masa pojazdu lub zespołu pojazdów wraz z ładunkiem.
Dopuszczalna ładowność to maksymalna masa ładunku czy osób, które pojazd może przewozić.

Ograniczenia dotyczące dopuszczalnej masy całkowitej są ściśle określone przez przepisy Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31.12.2002 roku w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia.

DMC POJAZDU ORAZ NACISK NA OŚ W ZALEŻNOŚCI OD CHARAKTERYSTYKI POJAZDU ORAZ LICZBY OSI:


1) Pojazd członowy

a) mający 4 osie, składający się z ciągnika siodłowego o dwóch osiach oraz naczepy o dwóch osiach 

 • DMC = 36 ton, jeżeli odległość między osiami naczepy wynosi nie więcej, niż 1,8m;
 • DMC = 38 ton, jeżeli odległość między osiami naczepy wynosi więcej, niż 1,8m, a oś napędowa jest wyposażona w koła bliźniacze i zawieszenie pneumatyczne lub równoważne.

Koła bliźniacze to dwa koła umieszczone w jednej osi, uważane za jedno koło, z zachowaniem zasady, że odległość pomiędzy środkami ich powierzchni styku z nawierzchnią, jest mniejsza niż 460mm.

Zawieszenie pneumatyczne, to  typ zawieszenia w którym co najmniej 75% efektu resorowania wynika z zastosowania urządzeń pneumatycznych. Warunki równoważności z zawieszeniem pneumatycznym, określa załącznik III do rozporządzenia Komisji (UE) nr 1230/2012 z dnia 12 grudnia 2012 roku.

b) mający 4 osie, składający się z ciągnika siodłowego o trzech osiach i z naczepy o jednej osi 

 • DMC = 35 ton;
 • DMC = 36 ton, jeżeli oś napędowa jest wyposażona w koła bliźniacze i zawieszenie pneumatyczne lub równoważne.

c) mający co najmniej 5 osi

 • DMC = 40 ton;
 • DMC = 42 tony, jeżeli składa się z ciągnika siodłowego o dwóch osiach i naczepy o trzech osiach, uczestniczących w operacjach transportu intermodalnego, przewożących jeden lub więcej kontenerów lub nadwozi wymiennych  o maksymalnej długości 45 stóp;
 • DMC = 44 tony, jeżeli składa się z ciągnika siodłowego o trzech osiach i naczepy o dwóch osiach, uczestniczących w operacjach transportu intermodalnego, przewożących jeden lub więcej kontenerów lub nadwozi wymiennych  o maksymalnej długości 45 stóp.

2) Zespół pojazdów:
 

a) mający 3 osie

 • DMC = 28 ton

b) mający 4 osie

 • DMC = 36 ton, jeżeli składa się z pojazdu samochodowego o dwóch osiach i przyczepy o dwóch osiach lub jeżeli składa się z pojazdu samochodowego o trzech osiach i przyczepy o jednej osi, z założeniem, że oś napędowa jest wyposażona w koła bliźniacze i zawieszenie pneumatyczne lub równoważne.
 • DMC = 35 ton, jeżeli składa się z pojazdu samochodowego o trzech osiach i przyczepy o jednej osi.

c) mający co najmniej 5 osi

 • DMC = 40 ton

3) Przyczepa z wyjątkiem naczepy:
 

a) mająca jedną oś: DMC = 10 ton

b) mająca dwie osie: DMC = 18 ton;

c) mająca więcej osi: DMC = 24 tony

 

strona 2/6

OFICJALNE ZAŚWIADCZENIA WIRTUALNEJ AKADEMII, POTWIERDZAJĄCE TWOJE KOMPETENCJE I WIEDZĘ MOŻESZ OTRZYMAĆ BIORĄC UDZIAŁ W EGZAMINACH ORGANIZOWANYCH PRZEZ NASZE UCZELNIE PARTNERSKIE.
Rozwiąż test wiedzy

Oko na eksperta

Agnieszka Nowak
kategoria:
Spedycja
21.06.2022
Damian Wójcik
kategoria:
Magazyn
01.02.2021