Konwencja CMR w codziennej pracy przewoźnika

Konwencja CMR (ang. Convention on the Contract for the International Carriage of Goods by Road, fr. Convention relative au contrat de transport international de marchandises par route, ) – konwencja podpisana w 1956 r. w Genewie. Jest to podstawowy dokument prawny regulujący przepisy w zakresie międzynarodowego transportu rzeczy. Znajomość tych regulacji jest fundamentem funkcjonowania firm transportowych w Polsce i Europie. Posłuchaj wykładów eksperta z tego zakresu, Pana Marka Jarockiego 

OFICJALNE ZAŚWIADCZENIA WIRTUALNEJ AKADEMII, POTWIERDZAJĄCE TWOJE KOMPETENCJE I WIEDZĘ MOŻESZ OTRZYMAĆ BIORĄC UDZIAŁ W EGZAMINACH ORGANIZOWANYCH PRZEZ NASZE UCZELNIE PARTNERSKIE.
Rozwiąż test wiedzy

Oko na eksperta