Anna Baczkowska-Dobranowska
Anna Baczkowska-Dobranowska
Stowarzyszenie Doradców ds. Transportu Towarów Niebezpiecznych

Nauczycielka przedmiotów logistycznych w ZSZ nr 1 w Krakowie, doradca ADR. Absolwentka Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie i Politechniki Krakowskiej, gdzie zdobywała wiedzę w zakresie gospodarowania odpadami i substancjami niebezpiecznymi oraz logistyki i transportu drogowego. Obecnie kończy studia podyplomowe "Logistyka i spedycja" dla nauczycieli.

Jej wiedza podparta jest licznymi certyfikatami, m.in. świadectwem przeszkolenia doradcy ds. bezpieczeństwa w zakresie transportu towarów niebezpiecznych czy certyfikatem kompetencji zawodowych w międzynarodowym przewozie drogowym osób i rzeczy. Mimo tak bogatego doświadczenia, wciąż poszerza swoje kompetencje w zakresie ADR.

Kontakt:
http://www.euro-szkolenia.pl/
euroszkolenia@interia.pl

O czym przewożący towary niebezpieczne powinien pamiętać?

Przewoźnicy decydujący się na transport towarów niebezpiecznych przewożonych w ilościach wymagających oznakowania pojazdu pomarańczowymi tablicami, czyli zgodnie z przepisami Umowy ADR (zobacz TUTAJ),  powinni wiedzieć, że towary niebezpieczne muszą  być przewożone z zachowaniem wszystkich przepisów dotyczących m.in. dokumentacji, oznakowania i wyposażenia pojazdu, przeszkolenia kierowcy oraz innych osób zaangażowanych w przewóz towarów niebezpiecznych, zastosowania przepisów dotyczących ochrony towarów niebezpiecznych, oznakowania sztuk przesyłek, załadunku, rozładunku i manipulowania ładunkiem, wymagań dotyczących konstrukcji i dopuszczenia pojazdów do przewozu towarów niebezpiecznych.

Jednostki przewożące towary niebezpieczne powinny być oznakowane dwiema pomarańczowymi tablicami. Jedną należy przymocować z przodu, drugą z tyłu pojazdu, pionowo, prostopadle do osi podłużnej jednostki transportowej (jednostką transportową  może być pojazd samochodowy bez przyczepy lub zespół pojazdów czyli pojazd samochodowy z przyczepą). Jak wyglądają takie tablice?

 

Przykład tablicy barwy pomarańczowej z numerem rozpoznawczym zagrożenia i numerem UN (źródło: Umowa ADR 2015)

Mogą być one gładkie, czyli bez numerów, lub zawierać numery. Numer u góry to numer rozpoznawczy zagrożenia, numer ten  składa się z kilku cyfr i informuje o tym, jakie zagrożenia  stwarza przewożony towar. Przykładowe znaczenia numerów rozpoznawczych zagrożenia to:
- 33 - materiał ciekły łatwo zapalny (temperatura zapłonu niższa niż 23̊ C)
- 23 - gaz palny

Tablice barwy pomarańczowej na pojeździe przewożącym UN 1203 Paliwo Silnikowe lub Benzynę w cysternie

Dolny numer to numer UN – numer rozpoznawczy materiału lub przedmiotu, pochodzący z „Przepisów modelowych ONZ”. Tablice  powinny być zgodne z powyższym wzorem oraz  podanymi rozmiarami (30 cm x 40 cm). Tło powinno być pomarańczowe, obrzeże i cyfry – czarne, o grubości 1,5 cm.

OFICJALNE ZAŚWIADCZENIA WIRTUALNEJ AKADEMII, POTWIERDZAJĄCE TWOJE KOMPETENCJE I WIEDZĘ MOŻESZ OTRZYMAĆ BIORĄC UDZIAŁ W EGZAMINACH ORGANIZOWANYCH PRZEZ NASZE UCZELNIE PARTNERSKIE.
Rozwiąż test wiedzy

Oko na eksperta

Agnieszka Nowak
kategoria:
Spedycja
21.06.2022
Damian Wójcik
kategoria:
Magazyn
01.02.2021