Anna Baczkowska-Dobranowska
Anna Baczkowska-Dobranowska
Stowarzyszenie Doradców ds. Transportu Towarów Niebezpiecznych

Nauczycielka przedmiotów logistycznych w ZSZ nr 1 w Krakowie, doradca ADR. Absolwentka Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie i Politechniki Krakowskiej, gdzie zdobywała wiedzę w zakresie gospodarowania odpadami i substancjami niebezpiecznymi oraz logistyki i transportu drogowego. Obecnie kończy studia podyplomowe "Logistyka i spedycja" dla nauczycieli.

Jej wiedza podparta jest licznymi certyfikatami, m.in. świadectwem przeszkolenia doradcy ds. bezpieczeństwa w zakresie transportu towarów niebezpiecznych czy certyfikatem kompetencji zawodowych w międzynarodowym przewozie drogowym osób i rzeczy. Mimo tak bogatego doświadczenia, wciąż poszerza swoje kompetencje w zakresie ADR.

Kontakt:
http://www.euro-szkolenia.pl/
euroszkolenia@interia.pl

O czym przewożący towary niebezpieczne powinien pamiętać?

Dopuszcza się zastosowanie tablic zmniejszonych, o wymiarach 30 cm x 12 cm i wielkości obrzeża 1 cm, jeżeli ze względu na wielkość lub konstrukcję pojazdu, powierzchnia jest niewystarczająca do umieszczenia większych tablic.Na kontenerach zawierających towary niebezpieczne w postaci stałej, przewożonych luzem oraz w przypadku kontenerów-cystern, cystern przenośnych i wieloelementowych kontenerów do gazu, pomarańczowe tablice mogą być zastąpione oznakowaniem naniesionym na folii samoprzylepnej.

Trzeba wiedzieć, kiedy używa się tablic z numerami, a kiedy bez. Tablice gładkie, czyli bez numerów, stosuje się wtedy, gdy przewozi się towary niebezpieczne w sztukach przesyłki, czyli w opakowaniu. Tablice z numerami umieszcza się na pojazdach przewożących towary niebezpieczne w cysternach. Jeżeli przewozi się jeden towar niebezpieczny, wystarczą dwie tablice z numerami: jedna z przodu, a druga z tyłu jednostki transportowej. Oprócz tablic pomarańczowych na cysternach po bokach oraz z tyłu umieszcza się nalepki ostrzegawcze charakterystyczne dla danego towaru niebezpiecznego. Jeśli cysterna jest wielokomorowa i przewozi różne towary niebezpieczne, umieszcza się po obu  jej bokach, na wysokości komór, tablice z numerami i nalepki towarów, które znajdują się w tych komorach. Wtedy na pojeździe wystarczą z przodu i z tyłu tablice pomarańczowe bez numerów.

Tablice barwy pomarańczowej  na pojeździe przewożącym  UN 1965 Mieszanina Węglowodorów Gazowych Skroplona I.N.O. Przewożony jest gaz palny (LPG )  w cysternie. 


Sposoby oznakowania pojazdów przewożących towary niebezpieczne są dokładnie omawiane na kursach dla kierowców je przewożących.

OFICJALNE ZAŚWIADCZENIA WIRTUALNEJ AKADEMII, POTWIERDZAJĄCE TWOJE KOMPETENCJE I WIEDZĘ MOŻESZ OTRZYMAĆ BIORĄC UDZIAŁ W EGZAMINACH ORGANIZOWANYCH PRZEZ NASZE UCZELNIE PARTNERSKIE.
Rozwiąż test wiedzy

Oko na eksperta