Mariusz Hendzel
Mariusz Hendzel
specjalista ds. czasu pracy kierowców, właściciel kancelarii ITD-PIP.PL

Od wielu lat pracuje jako trener i doradca dla kadr firm transportowych oraz kierowców transportu drogowego. Specjalizuje się w tematach dotyczących czasu pracy kierowców, obsługi tachografów analogowych i cyfrowych, procedur kontrolnych, rozliczania wynagrodzeń oraz należności z tytułu podróży służbowych. Na co dzień w sposób praktyczny stosuje swoją wiedzę, świadcząc usługi rozliczania czasu pracy na potrzeby przedsiębiorstw oraz Sądów Pracy - to czyni go wiarygodnym na sali szkoleniowej. Są to w głównej mierze tematy analiz i rozliczania czasu pracy oraz opinie dotyczące przedstawianych wyników wyliczeń podczas kontroli przeprowadzanych przez inspektorów PIP. 

Rozliczanie czasu pracy kierowców

Rozwój rynków sprzedaży i coraz wyższe ambicje biznesowe przedsiębiorstw wywołują otwartą dyskusję nad potrzebą ograniczenia czasu pracy nie tylko kierowców ciężarówek i autobusów, ale również kierowców pojazdów mniejszych, realizujących zawodowe zadania. Potrzebę tę zauważono dawno temu w przypadku dużych pojazdów wykonujących przewozy drogowe, aby chęć maksymalizacji zysku nie przesłoniła zdrowego rozsądku i świadomości ograniczeń fizycznych organizmu kierowcy. Dlatego dla bezpieczeństwa kierowców zawodowych oraz innych uczestników dróg wprowadzono bardzo szczegółowe ograniczenia czasu prowadzenia "dużych" pojazdów i wymaganych odpoczynków.

Wprowadzono obowiązek rejestrowania aktywności kierowców na tachografach i obarczono odpowiedzialnością za przestrzeganie przepisów osoby zarządzające przedsiębiorstwami transportowymi. W podobnym kontekście trwa również dyskusja nad wprowadzeniem podobnych obostrzeń dla kierowców małych pojazdów służbowych. Wszystko ze względu bezpieczeństwa na drodze.

Aktualnie obowiązujące regulacje dot. stosowania tachografów oraz zasad rejestrowania aktywności kierowcy i normy pracy to przede wszystkim Rozporządzenie WE 165/2014 oraz Rozporządzenie WE 561/2006. Są to regulacje unijne, mające pierwszeństwo przed regulacjami krajowymi. Dokumentację związaną z czasem pracy kierowców należy przechowywać na potrzeby kontroli przed 12 miesięcy. Zatem fakt uniknięcia przez kierowcę kontroli na drodze dzięki komunikatom CB-radia czy realizowaniu przewozów po mniej uczęszczanych drogach nie zamyka jeszcze możliwości wyegzekwowania przez służby kontrolne prawidłowych zachowań poprzez nakładanie sankcji za naruszenia za 12 miesięcy wstecz. A służb uprawnionych do kontrolowania czasu pracy kierowców jest sporo:

  • Inspekcja Transportu Drogowego
  • Policja
  • Straż Graniczna
  • Służba Celna
  • Państwowa Inspekcja Pracy

Dzięki takiej konstrukcji ustawodawczej w całej Unii Europejskiej mamy te same normy czasu jazdy, odpoczynków i przerw oraz zasad obsługi tachografów. Znajomość tych zasad jest potrzebna na każdym etapie prowadzenia działalności transportowej:

  • przyjmowania zleceń transportowych i kalkulacji kosztów (oraz terminu realizacji)
  • planowania trasy, jej etapów, miejsc odpoczynku dziennego/tygodniowego
  • bieżących korekt związanych ze zmianami warunków drogowych, terminów załadunków/rozładunków
  • rozliczenia końcowego zleceń oraz archiwizacji danych na potrzeby działań służb kontrolnych

 

Legenda oznaczeń z infografik dostępnych na kolejnych stronach
OFICJALNE ZAŚWIADCZENIA WIRTUALNEJ AKADEMII, POTWIERDZAJĄCE TWOJE KOMPETENCJE I WIEDZĘ MOŻESZ OTRZYMAĆ BIORĄC UDZIAŁ W EGZAMINACH ORGANIZOWANYCH PRZEZ NASZE UCZELNIE PARTNERSKIE.
Rozwiąż test wiedzy

Oko na eksperta

Agnieszka Nowak
kategoria:
Spedycja
21.06.2022
Damian Wójcik
kategoria:
Magazyn
01.02.2021