Ubezpieczenie OCP

Przewoźnik jest bardzo ważnym ogniwem w łańcuchu dostaw, dlatego duży ciężar odpowiedzialności za powierzony towar spoczywa właśnie na nim. Towar pozostaje pod jego pieczą od chwili przyjęcia od zlecającego do chwili wydania u odbiorcy. Transport drogowy towarów może odbywać się na przestrzeni nawet kilku tysięcy kilometrów w różnych warunkach geograficznych i atmosferycznych, co ma wpływ na ryzyko uszkodzenia czy też utraty towaru. Szanujący siebie i swojego klienta przewoźnik powinien mieć to na uwadze.

Choć ryzyko wpisane jest w prowadzenie każdej działalności biznesowej, w przypadku firmy przewozowej to ryzyko jest istotnie większe z uwagi na powierzone jej mienie. Odpowiedzią na to szczególne ryzyko jest ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej przewoźnika, czyli OCP. Odgrywa ono niebagatelną rolę w tym biznesie. Właściwie ciężko dzisiaj wyobrazić sobie sytuację, w której rozsądny przewoźnik byłby w stanie prowadzić firmę bez zabezpieczenia się przed możliwymi stratami - szczególnie, jeśli jest świadom ryzyka panującego w branży.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej jest szczególnym typem ubezpieczenia, ponieważ zabezpiecza przed zobowiązaniami, które powstały z naszej winy. W tym konkretnym przypadku zabezpiecza przed odpowiedzialnością przewoźnika, którą to odpowiedzialność przewoźnik ponosi w przypadku zawarcia umowy przewozowej. Z uwagi na to ubezpieczenie OC przewoźnika zapewnia stabilność finansową firmy, ponieważ w razie powstania szkody i zaistnienia odpowiedzialności przewoźnika, to firma ubezpieczeniowa ureguluje dług, który obciąża przewoźnika za powstałą szkodę. W tym miejscu trzeba zadać sobie pytanie, czy - i w jaki sposób - regulowana jest odpowiedzialność przewoźnika.

 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRZEWOŹNIKA
 

Odpowiedzialność cywilna przewoźników określona jest przez tzw. prawo przewozowe, czyli przez konwencję CMR oraz ustawę Prawo przewozowe. Prawo przewozowe przyjmuje dwie zasady:

  • zasadę ryzyka - która ma swoje źródło w art. 17.1 konwencji CMR oraz w art. 65 ustawy Prawo przewozowe. Dla przewoźnika oznacza odpowiedzialność za ładunek od momentu odbioru aż po jego wydanie.
  • zasadę domniemania winy - oznacza dla przewoźnika, iż zawsze istnieje domniemanie tej odpowiedzialności.

Tak określony zakres odpowiedzialności powoduje, że przewoźnik, który nie posiada ubezpieczenia OCP, może znaleźć się w wyjątkowo trudnym położeniu.

OFICJALNE ZAŚWIADCZENIA WIRTUALNEJ AKADEMII, POTWIERDZAJĄCE TWOJE KOMPETENCJE I WIEDZĘ MOŻESZ OTRZYMAĆ BIORĄC UDZIAŁ W EGZAMINACH ORGANIZOWANYCH PRZEZ NASZE UCZELNIE PARTNERSKIE.
Rozwiąż test wiedzy

Oko na eksperta

Agnieszka Nowak
kategoria:
Spedycja
21.06.2022
Damian Wójcik
kategoria:
Magazyn
01.02.2021