Ubezpieczenie OCP

Mówiąc o odpowiedzialności przewoźnika za ładunek, warto uzmysłowić sobie, jakie mogą być przyczyny szkód w ładunku, za które przewoźnik może ponosić odpowiedzialność. Przewoźnicy powinni zwracać szczególną uwagę na to, aby przewożony ładunek był:

  • właściwie wydany odbiorcy, a mianowicie odpowiednio przygotowany do rozładunku, co oznacza usunięcie odpowiednich zabezpieczeń niezbędnych do prawidłowego przewozu. Mogą to być w szczególności wszelkiego rodzaju kliny, przekładki lub pasy do transportu, Jednak największym niebezpieczeństwem, na które trzeba zwracać uwagę, to wydanie ładunku osobom do tego nieuprawnionym. W przypadku wystąpienia takiej sytuacji kierowca nie powinien wydawać ładunku - zgodnie z przepisami tylko nadawca może dokonać zmiany w zakresie odbioru ładunku.
  • właściwie zabezpieczony w czasie transportu, w szczególności gdy wymaga odpowiedniej temperatury. Niezabezpieczenie palet lub samych przesyłek powoduje przemieszczanie się opakowań znajdujących się na paletach lub przewracanie się ładunków. Ponadto możliwe są też drgania, które są szczególnie szkodliwe, gdy przesyłki są ułożone piętrowo. Istotne jest wypełnianie wolnych przestrzeni - w sytuacji nagłego hamowania pojazdu przesyłki znajdujące się na paletach przechylają się, powodując przewrócenie lub zgniecenie tych znajdujących się na skrajnych paletach. W przypadku przewozu materiałów wymagających stosowania właściwej temperatury, należy zwrócić uwagę na to, jak ustawiony jest agregat chłodzący, czy ustawiony jest tryb automatyczny czy też ciągły. Dodatkowo ładunek nie może być pozbawiony braku kontroli temperatury podczas transportu, przewoźnikowi nie wolno zapomnieć o sprawdzeniu programatora agregatu chłodzącego przy podejmowaniu ładunku  razem z naczepą. Szczególnym błędem jest włączenie temperatury niezgodnej z instrukcją zlecającego, a także brak zasilania agregatu chłodniczego. Produktami, na które należy zwracać szczególną uwagę, są artykuły żywnościowe transportowane w stanie zamrożenia lub głębokiego zamrożenia oraz ładunki ochłodzone, czyli świeże owoce i warzywa a także wszelkie leki.
  • właściwie zabezpieczony w czasie postoju, co oznacza, że od przewoźnika, którego reprezentuje kierowca, zależy bezpieczeństwo przewożonego ładunku. Musi on wybrać odpowiednie miejsce i sposób nadzoru nad samochodem. Najlepiej jest parkować w miejscu oświetlonym, w zasięgu monitoringu kamer stacji paliw lub wśród innych zaparkowanych pojazdów. Szczególnie istotne jest to, aby pojazd zaparkowany był zgodnie z wytycznymi ubezpieczyciela, jeśli rozszerzamy ubezpieczenie na czas postoju.

 

Uszkodzony pas zabezpieczający, źródło: WITD Opole.

 

Ponadto w czasie transportu przewoźnik powinien przestrzegać zasad ruchu drogowego, a w szczególności czasu pracy. Wśród przyczyn wypadków drogowych zwykle wymieniana jest nadmierna prędkość, wymuszanie pierwszeństwa, zły stan techniczny pojazdów oraz niedostosowanie prędkości do warunków jazdy. Efektem wypadku drogowego jest uszkodzenie nie tylko pojazdu, a często przewożonego ładunku, co naraża przewoźnika na zwiększone koszty. Innym tematem niezwykle istotnym jest stan psychofizyczny kierowcy, który ma wpływ na bezpieczeństwo finansowe i stabilność firmy. Zwłaszcza jeżeli jest to działalność jednoosobowa. Sprawność psychofizyczna ma wpływ na terminowość i związane z nią sankcje za opóźnienie. Zdarza się, że kierowcy wykonują przewóz w godzinach nadliczbowych, w porze nocnej i często bez właściwego odpoczynku.

OFICJALNE ZAŚWIADCZENIA WIRTUALNEJ AKADEMII, POTWIERDZAJĄCE TWOJE KOMPETENCJE I WIEDZĘ MOŻESZ OTRZYMAĆ BIORĄC UDZIAŁ W EGZAMINACH ORGANIZOWANYCH PRZEZ NASZE UCZELNIE PARTNERSKIE.
Rozwiąż test wiedzy

Oko na eksperta

Damian Wójcik
kategoria:
Magazyn
01.02.2021
Karolina Berger
23.07.2018