Ubezpieczenie OCP

 

RÓŻNICE W CENACH I ZAKRESACH OCP
 

Aby ubezpieczenie OCP spełniało swoją rolę, przewoźnik powinien zadbać o to, aby w umowie ubezpieczenia były zawarte odpowiednie zapisy, i klauzule zapewniające realną ochronę. Dobrym pomysłem wydaje się powierzenie analizy ryzyka i przedstawienia oferty profesjonalnemu brokerowi ubezpieczeniowemu, który ma doświadczenie w realizacji umów ubezpieczenia oraz negocjacjach z ubezpieczycielami. Bez względu jednak na sposób zawarcia umowy ubezpieczenia, przewoźnicy analizujący ofertę ubezpieczenia powinni w szczególności zwracać uwagę na:

  • określenie sumy gwarancyjnej - suma gwarancyjna to określona kwotowo wartość, do której odpowiada ubezpieczyciel, gdy zachodzi odpowiedzialność. Powinna ona pokryć całość powstałych zobowiązań, np. być określona na każde zdarzenie, co sprawi, że w przypadku kilku zdarzeń suma gwarancyjna nie ulegnie konsumpcji,
  • rodzaj ładunku podany we wniosku o ubezpieczenie OCP - przyjęcie zlecenia innego rodzaju ładunków, niż podany, może wpłynąć na odmowę firmy ubezpieczeniowej,
  • kwestie parkowania - tak, aby była możliwość odpoczynku dla kierowcy także poza parkingami strzeżonymi,
  • możliwość rozszerzenia zakresu o odpowiedzialność za podwykonawców - podzlecenie ładunku nie oznacza automatycznego przejęcia odpowiedzialności przez kolejnego przewoźnika,
  • możliwość dodania klauzuli rażącego niedbalstwa - w wielu przypadkach może to uchronić firmę przed zapłatą należności, które pokryje ubezpieczyciel.

 

OFICJALNE ZAŚWIADCZENIA WIRTUALNEJ AKADEMII, POTWIERDZAJĄCE TWOJE KOMPETENCJE I WIEDZĘ MOŻESZ OTRZYMAĆ BIORĄC UDZIAŁ W EGZAMINACH ORGANIZOWANYCH PRZEZ NASZE UCZELNIE PARTNERSKIE.
Rozwiąż test wiedzy

Oko na eksperta

Agnieszka Nowak
kategoria:
Spedycja
21.06.2022
Damian Wójcik
kategoria:
Magazyn
01.02.2021