Zezwolenia na przewóz rzeczy w transporcie międzynarodowym

Jak wynika z programu aktualnego kursu, prowadzenie działalności transportowej nie polega tylko na przemieszczaniu auta z punkt A do B. Nie wystarczy być też dobrym logistykiem by poprowadzić taką działalność. Tak jak Polacy, którzy jadą na wycieczkę do USA muszą ubiegać się o wizy, tak w międzynarodowym transporcie drogowym aby wjechać, wyjechać bądź przejechać przez Państwo spoza Unii Europejskiej należy posiadać odpowiednie zezwolenie. I tak jak w przypadku wiz, wcale nie ma pewności, że takie zezwolenie otrzymasz. O tym, czym są zezwolenia, w jakich przypadkach stosowane i jak się z nimi obchodzić rozmawiamy z przedstawicielem Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego - panem Januszem Sokalskim. Temat nie jest łatwy i nie musisz wszystkiego uczyć się na pamięć, ważna jest świadomość istnienia takich zezwoleń, ich rodzaju oraz krajów, których takie zezwolenia dotyczą. 

Mówiąc o zezwoleniach na przewóz rzeczy w kontekście przejazdów międzynarodowych, czym one są i kogo dotyczą?

Definicja zezwolenia zagranicznego określona jest w art. 4 pkt 19 ustawy z dnia 6 września 2001 o transporcie drogowym. Zgodnie z treścią powyższego artykułu, zezwolenie zagraniczne to dokument otrzymany na podstawie umowy międzynarodowej od właściwego organu innego państwa lub organizacji międzynarodowej przez właściwy organ Rzeczypospolitej Polskiej przekazywany przewoźnikowi drogowemu i upoważniający go do wykonywania międzynarodowego transportu drogowego, jednokrotnie lub wielokrotnie, do lub z terytorium państwa określonego w zezwoleniu lub tranzytem przez jego terytorium.

Z powyższej definicja wynika również, że podmiotami uprawnionymi do korzystania z zezwoleń są przewoźnicy drogowi wykonujący międzynarodowy transport drogowy. Według stanu na dzień 27 lipca liczba firm posiadających ważną licencję na wykonywanie mtd rzeczy wynosi 34 307 firm.

W roku 2018 polscy przedsiębiorcy mają możliwość uzyskania następujących rodzajów zezwoleń:

 1. Albania ogólne 
 2. Armenia ogólne 
 3. Azerbejdżan ogólne 
 4. Azerbejdżan kr-3
 5. Białoruś kr-3  
 6. Białoruś ogólne 
 7. Białoruś tranzyt
 8. Bośnia i Hercegowina kr-3 
 9. Bośnia i Hercegowina ogólne 
 10. Bułgaria kr-3 
 11. Czarnogóra kr-3 
 12. Czarnogóra ogólne 
 13. Chorwacja kr-3
 14. Czechy kr-3  
 15. Estonia kr-3 
 16. Finlandia kr-3 
 17. Gruzja kr-3
 18. Gruzja ogólne 
 19. Kazachstan kr-3  
 20. Kazachstan ogólne 
 21. Kirgistan kr-3 
 22. Kirgistan ogólne 
 23. Litwa kr-3 
 24. Łotwa kr-3 
 25. Macedonia kr-3
 26. Maroko ogólne 
 27. Mołdawia kr-3 
 28. Mołdawia ogólne 
 29. Norwegia kr-3  
 30. Rosja kr-3 
 31. Rosja ogólne 
 32. Rumunia kr-3 
 33. Serbia ogólne 
 34. Serbia kr-3 
 35. Szwecja kr-3 EURO 0 
 36. Szwecja kr-3 EURO 1 
 37. Słowacja kr-3  
 38. Tadżykistan ogólne
 39. Tadżykistan kr-3
 40. Turcja tranzyt
 41. Turcja wjazd na pusto lub kr-3 
 42. Ukraina ogólne EURO1
 43. Ukraina ogólne EURO2
 44. Ukraina ogólne EURO3
 45. Ukraina ogólne EURO3 porty
 46. Ukraina ogólne EURO4
 47. Ukraina ogólne EURO5
 48. Uzbekistan ogólne 
 49. Uzbekistan dwustronne/tranzytowe
 50. Węgry kr-3 EURO3+S  

Co oznaczają określenia oznaczone jako „kr-3”, „EURO” oraz „dwustronne/tranzytowe”?

Kr-3 oznacza kraje trzecie, nie będące członkami Unii Europejskiej; EURO oznacza klasę ekologii, czyli normę dopuszczalnych emisji spalin w pojazdach sprzedawanych na terenie UE, a dwustronne/tranzytowe to potencjalny rodzaj przewozu, który może zostać wykonany na danym zezwoleniu czyli wjazd z ładunkiem na teren danego Państwa i powrót z innym ładunkiem (dwustronne), albo przejazd przez teren danego Państwa (tranzytowe)

 

Strona 1/5

OFICJALNE ZAŚWIADCZENIA WIRTUALNEJ AKADEMII, POTWIERDZAJĄCE TWOJE KOMPETENCJE I WIEDZĘ MOŻESZ OTRZYMAĆ BIORĄC UDZIAŁ W EGZAMINACH ORGANIZOWANYCH PRZEZ NASZE UCZELNIE PARTNERSKIE.
Rozwiąż test wiedzy

Oko na eksperta