Marcin Broda
Marcin Broda
audytor ISO

Audytor wiodący systemu ISO 9001 oraz ISO 28000.  Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy w międzynarodowych firmach z branży logistycznej (Ronal, NYK Logistics, Delta Trans Logistik, Volvo), gdzie zajmował się organizacją transportów drogowych, lotniczych i morskich, obsługą klienta, współpracą z krajowymi i zagranicznymi przewoźnikami. Specjalizuje się w przewozach materiałów niebezpiecznych ADR. W MS Auditors Sp. z o.o. odpowiedzialny za przygotowywanie i realizację audytów trzeciej strony w firmach przewozowych i spedycyjnych w zakresie wymagań normy ISO 28000. Absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego na kierunku filologia angielska. Prywatnie miłośnik kina, podróży oraz muzyki elektronicznej i industrialnej.

 

Jakość i bezpieczeństwo w transporcie drogowym

Działalność transportowa a prawo dotyczące transportu
 

Działanie zgodnie z prawem i właściwymi przepisami dotyczącymi branży transportowej jest kolejną rzeczą, o której nie można zapomnieć. Przewoźnik czy spedytor jest zobligowany do znajomości przepisów, które mają związek z jego działalnością. Na bieżąco musi on śledzić zmiany w prawie, tak, aby móc zawsze potwierdzić, że działa zgodnie z aktualnymi przepisami. 

Wartość firmy tworzą ludzie
 

Największą wartością dla firm transportowych/spedycyjnych jest kompetentny i przeszkolony personel. To kierowcy przestrzegający przepisów, posiadający właściwe uprawnienia i wiedzę, jak poprawnie zabezpieczyć przewożony ładunek. To wykształceni spedytorzy z uprawnieniami do wykonywania tego zawodu. To inni wyszkoleni pracownicy, jak na przykład dyspozytorzy. W dynamicznej branży transportowej właściwe i regularne szkolenia pracowników prowadzące do utrzymywania właściwego poziomu ich wiedzy i wykonywanej pracy jest koniecznością. Spedytor nieumiejący sporządzać dokumentacji transportowej, dokonywać wyboru właściwego środka transportu czy prawidłowo reagować na sytuacje awaryjne, nie jest w stanie zapewnić dobrej jakości swojej pracy oraz bezpieczeństwa łańcucha dostaw. To samo dotyczy kierowców, dyspozytorów i innych pracowników. Dlatego regularne szkolenia i ciągłe podnoszenie świadomości kadry pracowniczej jest tak ważne dla zapewnienia jakości i bezpieczeństwa w transporcie drogowym.

Gotowość i reagowanie na zagrożenia
 

W transporcie drogowym może zdarzyć się dużo różnych rzeczy - tu wartością dodaną dla przewoźnika/spedytora jest jego gotowość na zdarzenia, które mogą zagrozić bezpieczeństwu w łańcuchu dostaw. To wszelkiego rodzaju plany, procedury czy instrukcje postępowania w sytuacji zagrożenia/sytuacji nadzwyczajnej np. awaria, wypadek, kradzież towaru. To także dostęp i umiejętność obsługi określonych urządzeń, wyposażenia lub usług. Zapewniający jakość i bezpieczeństwo świadczonych usług przewoźnik/spedytor wie, co zrobić w takich sytuacjach. Ma to opracowane, i może być pewny że pozwoli mu to w jak największym stopniu uniemożliwić negatywny wpływ zdarzenia na łańcuch dostaw.

Weźmy za przykład awarię pojazdu. Przewoźnik/spedytor ma pod ręką kontakty do najbliższych stacji naprawczych w danym rejonie. Mogą to być autoryzowane stacje, z którymi firma ma podpisane umowy, lub inne warsztaty. Umowy są zawsze bezpieczniejsze, bo można w nich umieścić zapisy dotyczące czasu reakcji na zgłoszoną awarię oraz inne ważne kwestie. Po skontaktowaniu się z warsztatem i zdiagnozowaniu przez nich rodzaju awarii, przewoźnik/spedytor wie, co dalej może zrobić. Jeśli jest to drobna awaria, naprawa która nie zajmie wiele czasu, wystarczy poczekać, informując oczywiście klienta o bieżącej sytuacji. Jeśli jest to poważniejsza awaria, przewoźnik/spedytor podejmuje działania typu podstawienie innego ciągnika czy przeładunek towaru (jeśli jest to możliwe i bezpieczne). Oczywiście w takiej sytuacji także należy informować klienta o bieżącej sytuacji.

Właściwa komunikacja na linii przewoźnik/spedytor - klient jest kluczową sprawą dla bezpieczeństwa łańcucha dostaw oraz świadczenia usług najwyższej jakości. Oczywiście od czasu do czasu plany/procedury/instrukcje postępowania w sytuacji zagrożenia/sytuacji nadzwyczajnej powinny być wypróbowywane i analizowane pod kątem ich aktualności i ciągłej skuteczności. Przecież nie wszystko raz ustalone musi działać cały czas. Dynamiczne środowisko branży transportowej wymaga ciągłego doskonalenia podejmowanych działań.

strona 3/5

OFICJALNE ZAŚWIADCZENIA WIRTUALNEJ AKADEMII, POTWIERDZAJĄCE TWOJE KOMPETENCJE I WIEDZĘ MOŻESZ OTRZYMAĆ BIORĄC UDZIAŁ W EGZAMINACH ORGANIZOWANYCH PRZEZ NASZE UCZELNIE PARTNERSKIE.
Rozwiąż test wiedzy

Oko na eksperta