Marcin Broda
Marcin Broda
audytor ISO

Audytor wiodący systemu ISO 9001 oraz ISO 28000.  Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy w międzynarodowych firmach z branży logistycznej (Ronal, NYK Logistics, Delta Trans Logistik, Volvo), gdzie zajmował się organizacją transportów drogowych, lotniczych i morskich, obsługą klienta, współpracą z krajowymi i zagranicznymi przewoźnikami. Specjalizuje się w przewozach materiałów niebezpiecznych ADR. W MS Auditors Sp. z o.o. odpowiedzialny za przygotowywanie i realizację audytów trzeciej strony w firmach przewozowych i spedycyjnych w zakresie wymagań normy ISO 28000. Absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego na kierunku filologia angielska. Prywatnie miłośnik kina, podróży oraz muzyki elektronicznej i industrialnej.

 

Jakość i bezpieczeństwo w transporcie drogowym

Powyższe przykłady opisują, co może uczynić firmę transportową bezpieczną oraz dobrą jakościowo pod względem świadczonych usług. Przewoźnicy i spedytorzy, muszą zwracać uwagę na wiele elementów aby być postrzegani jako ci zapewniający bezpieczeństwo w łańcuchu dostaw i oferujący wysoką jakość swoich usług. Ułatwieniem mogą być normy ISO, a w szczególności jedna z nich, stworzona z myślą o firmach transportowych - ISO 28000.

Co to jest ISO 28000?
 

ISO 28000 jest jedną z ponad 20 tysięcy norm opracowanych przez organizację ISO (International Organization for Standarization), czyli Międzynarodową Organizację Standaryzacyjną. Jest to norma, która odnosi się do zarządzania oraz ulepszania bezpieczeństwa łańcucha dostaw i może być wdrożona w każdym rodzaju przedsiębiorstwa – począwszy od małych firm, skończywszy na międzynarodowych korporacjach. Mówi ona o ocenie ryzyka, stosowaniu się do przepisów prawnych, programach bezpieczeństwa, kompetencjach i podnoszeniu kwalifikacji pracowników, gotowości reagowania na zagrożenia dla bezpieczeństwa łańcucha dostaw, czyli o tym wszystkim, co było wspomniane w pierwszej części tego artykułu.  Norma mówi, co powinno być zrobione, aby zabezpieczyć łańcuch dostaw. Natomiast sposób, w jaki przedsiębiorstwo to zrobi, jakie narzędzia zastosuję, czego będzie potrzebować, zależy tylko od niego samego. Można więc powiedzieć, że jest to swojego rodzaju drogowskaz, który mówi w jakim kierunku firma transportowa ma podążać, aby “zbudować” swój własny system zarządzania bezpieczeństwem.

Norma ISO 28000 opisuje również inne istotne elementy mające wpływ na system zarządzania bezpieczeństwem, jak:

 • polityka systemu bezpieczeństwa,
 • cele zarządzania bezpieczeństwem,
 • zasoby potrzebne do funkcjonowania systemu,
 • komunikacja,
 • dokumentacja systemowa,
 • działalność operacyjna,
 • ocena skuteczności funkcjonowania systemu i jego doskonalenie.

Co norma ISO 28000 może dać firmom transportowym?
 

ISO 28000 nie jest tylko zbiorem wskazówek dotyczących tego, co firma transportowa ma robić, aby zapewniać bezpieczny łańcuch dostaw, ale daje również możliwości uzyskania różnych korzyści biznesowych, na przykład:

 • oszczędność kosztów,
 • optymalizacja operacji,
 • poprawa wyników finansowych,
 • zwiększenie satysfakcji klientów,
 • dostęp do nowych rynków,
 • zwiększenie udziałów w rynku, produktywności i przewagi konkurencyjnej.

Klienci korzystający z usług firmy transportowej spełniającej wymagania normy ISO 28000 mają pewność, że ta firma świadczy usługi bezpieczne i dobrej jakości. Taka firma jest preferowana przez załadowców, którzy szukają firm gwarantujących bezpieczeństwo łańcucha dostaw. Przekłada się to na większą liczbę zleceń, zaufanie ze strony klientów i korzyści finansowe oraz wizerunkowe dla firmy transportowej. Załadowcy korzystający z usług takich przewoźników/spedytorów dostają to, czego wymagają i na czym im najbardziej zależy, czyli transport ich towaru w wyznaczonym czasie, właściwym środkiem transportu i w warunkach zapewniających bezpieczeństwo całego łańcucha dostaw.

strona 4/5

OFICJALNE ZAŚWIADCZENIA WIRTUALNEJ AKADEMII, POTWIERDZAJĄCE TWOJE KOMPETENCJE I WIEDZĘ MOŻESZ OTRZYMAĆ BIORĄC UDZIAŁ W EGZAMINACH ORGANIZOWANYCH PRZEZ NASZE UCZELNIE PARTNERSKIE.
Rozwiąż test wiedzy

Oko na eksperta