Patrycja Krzesłowska
Patrycja Krzesłowska
specjalistka ds. importu

Magister logistyki, absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego. Doświadczenie zawodowe zdobyła w licznych przedsiębiorstwach, a także pracując z młodzieżą kształcącą się w zawodzie logistyka i spedytora -  co przyczyniło się do ukończenia studiów podyplomowych w zakresie przygotowania pedagogicznego. Pasjonatka japońskich filozofii zarządzania oraz kultury i systemu produkcyjnego Toyoty. Obecnie specjalistka ds.importu w jednej z łódzkich spółek.  

Lean management - ulepszanie, które nie ma końca

W nowoczesnych przedsiębiorstwach coraz częściej wdrażane są narzędzia i zasady, których zadaniem jest usprawnienie prac w firmie. Dla pracowników często brzmią one nieco obco. Jedną z najpopularniejszych koncepcji zarządzania procesami jest lean management. Na czym polega lean management, czyli szczupłe zarządzanie?

Lean management (ang. lean - szczupły) to strategia zarządzania, która zakłada „odchudzenie” przedsiębiorstwa ze zbędnych elementów. Lean management skupia się na maksymalnym wykorzystaniu posiadanych zasobów i dostosowaniu przedsiębiorstwa do warunków panujących na rynku. Koncepcja ta zakłada maksymalizację wartości dla klienta przy jednoczesnej minimalizacji strat i marnotrawstwa zasobów. Filozofia ta zakłada ciągły, powolny proces restrukturyzacji całego przedsiębiorstwa oraz stosunków z jego otoczeniem poprzez szereg zmian w strukturze, działalności, sposobie zarządzania oraz kształtowaniu postaw wszystkich pracowników. Lean skupia się na wszystkich procesach, strukturach i obszarach: zaopatrzeniu i dystrybucji, organizacji i kierowaniu. Jednak największa uwaga poświęcona jest działalności produkcyjnej. “Odchudzona produkcja”, czyli lean manufacturing, stanowi fundament lean management.

Lean to nie tylko taktyka. To sposób myślenia
 

Należy pamiętać, że lean management to coś więcej niż taktyka czy program redukcji kosztów. Jest to sposób myślenia i działania całego przedsiębiorstwa – bez względu na szczebel zajmowanych stanowisk. Niezbędna jest tu praca zespołowa, wspólne podejmowanie decyzji oraz pełne zaangażowanie wszystkich pracowników.

Pionierem lean manufacturing była japońska firma motoryzacyjna Toyota Motor Company. W literaturze anglojęzycznej, filozofia lean ta często określana jest jako System Produkcyjny Toyoty (TPS - Toyota Production System). Z tego powodu, nazwa tej firmy będzie często wymieniana w tym artykule i posłuży jako przykład wykorzystania lean management.

Rys. 1. Udział czasu poświęconego na dodawanie wartości w całym cyklu – od surowców po wyrób gotowy.
  • Pytania kontrolne
OFICJALNE ZAŚWIADCZENIA WIRTUALNEJ AKADEMII, POTWIERDZAJĄCE TWOJE KOMPETENCJE I WIEDZĘ MOŻESZ OTRZYMAĆ BIORĄC UDZIAŁ W EGZAMINACH ORGANIZOWANYCH PRZEZ NASZE UCZELNIE PARTNERSKIE.
Rozwiąż test wiedzy

Oko na eksperta

Agnieszka Nowak
kategoria:
Spedycja
21.06.2022
Damian Wójcik
kategoria:
Magazyn
01.02.2021