Skuteczna komunikacja

SZTUKA PROWADZANE ROZMOWY

Komunikatywność - jedna z najważniejszych kompetencji, zarówno w sferze prywatnej, jak i zawodowej. Oczekiwana przez pracodawców i niezbędna wśród managerów.

  • Jak budować relacje z klientami?
  • Jak rozmawiać, aby się dogadać?
  • Jak przekonywać do własnych pomysłów?
  • Co znaczy, być osobą komunikatywną i jak komunikatywność rozwijać?
  • Komunikacja w branży TSL

Jeżeli czujesz się niekomfortowo, prowadząc rozmowę z innymi osobami to czas najwyższy coś z tym zrobić. Mimo że coraz częściej technologie pozwalają nam schować się po drugiej stronie monitora, od kontaktu twarzą w twarz nie uciekniemy. Tym bardziej, jeżeli chcemy rozwijać się zawodowo.

Manager pracuje z ludźmi, poprzez ludzi i dla ludzi. To właśnie skuteczna komunikacja z zespołem, klientami i przełożonymi w dużej mierze odpowiada za sukces realizacji projektów. Manager powinien czuć się swobodnie wchodząc w interakcje z druga osobą, jasno formułować komunikaty, mieć spójne stanowisko i nie narzucać swoich poglądów członkom zespołu. Komunikacja to nie tylko słowa, to także - a może przede wszystkim - umiejętność słuchania, zachowywania poufności, i mowa ciała, która wyraża więcej niż może nam się wydawać. Komunikujemy się na wiele sposobów, również wysyłając raport, czy stawiając się na spotkaniu. Komunikujemy się zawsze, jeżeli tylko pojawi się osoba, która odbierze nasz przekaz.

FILARY KOMUNIKACJI

Komunikacja jest procesem, czyli zbiorem działań następujących po sobie. Abyśmy mogli mówić o komunikacji, potrzebne są przynajmniej dwie osoby, nazwijmy ich nadawcą i odbiorcą. Celem komunikacji jest wymiana informacji, budowanie, rozwijanie lub podtrzymywanie relacji. Działa w dwie strony i z założenia powinna być nadawana w sposób zrozumiały. Komunikat, czyli przekazywanie drugiej osobie treści, to nie tylko słowa czy tekst pisany, ale również gesty, mimika i dźwięki. O tym, w jakiej formie przekazywany będzie komunikat, w dużej mierze decyduje kontekst, czyli tło lub rama w której toczy się dana rozmowa.

 

strona: 1/6

OFICJALNE ZAŚWIADCZENIA WIRTUALNEJ AKADEMII, POTWIERDZAJĄCE TWOJE KOMPETENCJE I WIEDZĘ MOŻESZ OTRZYMAĆ BIORĄC UDZIAŁ W EGZAMINACH ORGANIZOWANYCH PRZEZ NASZE UCZELNIE PARTNERSKIE.
Rozwiąż test wiedzy

Oko na eksperta