Verslo logistika

02.03.2023

Verslo logistika

Kiekviena įmonė dalyvauja procesuose, vadinamuose logistika, kuri apima prekių ar medžiagų ir žaliavų pristatymą, informacijos srautų planavimą ir įgyvendinimą, atsargų valdymą, sandėliavimą, viešuosius pirkimus ir daugelį kitų veiksnių, kurie daro didelę įtaką įmonės veiklai. Nepaisant to, logistika įmonėje taip pat yra viena iš svarbiausių sąvokų, darančių įtaką pelningumui ir verslo subjektų bendradarbiavimui. Verta atidžiau susipažinti su šiuo klausimu ir visa informacija apie logistikos sąvoką savo įmonėje.
 

Bendrieji logistikos įmonėje principai

Logistika įmonėje - tai daugybė logistikos procesų, kurie yra labai svarbūs konkrečios įmonės veiklai. Be kita ko, ši specializacija susijusi su sklandžiu vidiniu žaliavų srautu įmonėje, kurios gali būti naudojamos kaip surenkamosios dalys arba gatavi gaminiai, skirti perparduoti. Ši logistikos veikla apima teisingą jų paskirstymą ir veiksmingą vidinį pristatymą tarp filialų ar salių. Efektyvi žaliavų tiekimo grandinė didina visos įmonės, kuri, pavyzdžiui, užsiima gamybos veikla, našumą. 

Logistika taip pat apima gatavų produktų arba pusgaminių sandėliavimą ir jų gabenimą iš vienos perdirbimo operacijos į kitą. Ji taip pat yra atsakinga už gatavos produkcijos ar pusgaminių atsargų kontrolę konkrečioje įmonėje, taip sumažinant staigaus pajamų praradimo riziką dėl medžiagų trūkumo. Tai labai didelė problema, susijusi su dideliais finansiniais nuostoliais. Taip pat nereikėtų pamiršti, kad logistikos skyriai taip pat yra atsakingi už finansiškai naudingos tiekimo grandinės sukūrimą su įmonės pateiktais gaminių tiekimo šaltiniais.
 

Logistika tarp įmonių 

Logistikos sąvoka taip pat susijusi su didesnio masto veikla, t. y. veikla tarp verslo subjektų tiekimo grandinių pavidalu. Tai, be kita ko, apima ir prekių pristatymą gavėjui naudojant įmonės transporto parką, kurį turėtų sudaryti tik būtinos transporto priemonės, sukuriančios minimalias sąnaudas, lyginant su jų atliekamo darbo kiekiu. Atskiri logistikos skyriai yra atsakingi už tinkamos tiekimo grandinės sukūrimą, kurioje kiekviena grandis tinkamai atlieka savo darbą su minimaliais ištekliais. Įmonė, neturinti specializuoto logistikos padalinio, paprastai daug praranda dėl neoptimizuotų maršrutų ir netinkamo transporto priemonių parko naudojimo. Dažna klaida - įsigyti per daug sunkvežimių, kurie dažniausiai stovi dėl minimalaus užimtumo ir tik sukelia papildomų išlaidų. Subalansuodama lūkesčius, įmonės logistika prisideda prie sąnaudų mažinimo.
 

Verslo logistikos optimizavimas

Logistiškai optimizuota įmonė pasižymi daug didesniu viso verslo pelningumu, todėl kiekvienoje įmonėje turėtų būti specializuotas padalinys, skirtas tik logistikos klausimams spręsti. Didelė rinkos globalizacija ir didėjantys atstumai tarp tiekėjų ir pirkėjų reiškia, kad šiais laikais logistikos veikla turi esminės įtakos įmonės gaunamo pelno dydžiui. Ne veltui verslo logistika yra specializacija, kurią galima įgyti tik kai kuriuose Lietuvos universitetuose. Šiais laikais logistikos specialistas yra vienas svarbiausių žmonių įmonėje, kurio veiksmai gali visiškai pakeisti tolesnį jos likimą.
 

Logistinė veikla įmonėje ir jos įtaka finansiniams rezultatams

Verta žinoti, kad verslo logistika yra specializacija, kuri daro didelę įtaką įmonės veiklai bet kokioje rinkos šakoje, ne tik ekspedicinėse ir transporto įmonėse. Netgi įmonėse, kurios užsiima sandėliavimu, perdirbimu ar gamyba, logistikos veikla turi didelę įtaką tolesnei plėtrai ir konkurencingumo didinimui rinkoje. Todėl šiandien logistikos specialistų užimamos darbo vietos yra vienos iš paklausiausių tarp didžiųjų įmonių, veikiančių nacionaliniu mastu arba vykdančių tarptautinę prekybą.
 

Šiuolaikinė logistika įmonėse

Šiuolaikinėje logistikoje plačiai naudojami kompiuteriai, internetas ir vietiniai tinklai, kurie neabejotinai pagerina visos įmonės darbą. Tinkamai išplanuotas tinklas leidžia, pavyzdžiui, realiu laiku matyti esamą atsargų būklę, todėl specialistas praktiškai iš karto gali imtis tolimesnių veiksmų, pavyzdžiui, užsakyti darbui reikalingas žaliavas. Automatizuotos gamybos linijos pagrįstos tiksliais jutikliais, kurie akimirksniu pateikia informaciją apie šiuo metu vykdomą procesą ir užtikrina nepriekaištingus rezultatus. Taip pat naudingi brūkšninių kodų skaitytuvai, nes jie leidžia realiu laiku kontroliuoti fizinių prekių atsargas.

Dar visai neseniai logistika įmonėje turėjo analogą ir dauguma su ja susijusių veiksmų buvo atliekami rankiniu būdu. Šis sprendimas pasižymėjo dideliu klaidų skaičiumi ir didelėmis išlaidomis, kurias įmonė patirdavo jas šalindama. Šiuo metu automatizuotos sistemos leidžia prižiūrėti visus procesus iš vienos įmonės vietos, o tai užtikrina galimybę nedelsiant reaguoti į pokyčius ir galimas problemas, susijusias, pvz., su prekių praradimu ar netinkamu atskyrimu.
 

Gabenimas ir paskirstymas - pagrindinis logistikos tikslas ekspedicinėje įmonėje

Logistika yra svarbiausias specializuotas ekspedicinės įmonės padalinys, nes nuo jos tiesiogiai priklauso vežėjų paslaugų konkurencingumas, greitis bei saugumas. Vykdydami logistikos operacijas specialistai turi sudėlioti optimalią tiekimo grandinę tarp įvairių centrų ir sandėlių, kartu mažindami nuvažiuojamų kilometrų skaičių ir finansinę naštą. Be to, nuo jų priklauso ir kitų perkrovimo terminalų vieta, taip pat papildomų parkų kūrimas konkrečiame regione, pavyzdžiui, tame, kuriame pristatoma daugiausia krovinių. Be to, didžiausių pervežimo bendrovių logistikos grandinės yra labai ilgos ir apima visą pasaulį, įskaitant jūrų, sausumos, geležinkelių ir oro transportą. Be to, logistikos įmonė turi turėti optimizuotą pristatymo, surinkimo, iškrovimo ir pakrovimo, taip pat krovos ir sandėliavimo sistemą.

Logistikos įmonėje, be kita ko, reikia priimti ekspedijavimo užsakymus, parinkti optimalias transporto priemones ir sudaryti įvairias sutartis su partneriais. Negalima pamiršti gerai organizuoto krovinių priėmimo iš siuntėjų proceso, taip pat krovinių pristatymo tiesiogiai galutiniam gavėjui, pavyzdžiui, į įmonės būstinę arba privačiam asmeniui, būdo. Didžiausios įmonės taip pat nusprendžia teikti muitinės paslaugas arba paruošti siuntą gabenimui. Ekspeditoriaus atsakomybė tokia didelė, kad teisingo logistikos padalinio sukūrimas visada yra pagrindinis kiekvieno iš jų tikslas.
 

Įmonės logistikos kontrolė

Svarbiausias kontrolės tikslas - optimizuoti visą tiekimo grandinės veiklą, taigi sudaryti visus planus, tikrinti rezultatus ir nuolat analizuoti vykdomų veiksmų veiksmingumą ir efektyvumą. Kontrolė logistikos įmonėje taip pat leidžia pateikti rezultatus ir visą svarbią informaciją vadovams ir vadybininkams, o tai savo ruožtu turėtų palengvinti tolimesnį sprendimų priėmimą. Visa įmonės logistinė veikla yra labai svarbi įmonės požiūriu, todėl kiekviename verslo subjekte verta įdiegti optimalius sprendimus.