Oko na eksperta
Damian Wójcik
Damian Wójcik
nauczyciel logistyki, instruktor UTB

Wieloletni praktyk z doświadczeniem zawodowym zdobytym w branży logistyki magazynowej w międzynarodowych przedsiębiorstwach oraz u operatorów logistycznych.

Badania i formy dozoru technicznego

kategoria:
Magazyn
01.02.2021

 

O aktualnych badaniach dozorowych dla określonego urządzenia świadczy nie tylko wydana przez przeprowadzającego je inspektora decyzja, ale również naklejka informacyjna dla operatorów, która powinna zostać umieszczona w widocznym dla nich miejscu. Każdy operator przed przystąpieniem do pracy powinien zweryfikować termin ważności badań dla urządzenia, które będzie obsługiwał. Naklejka, na której wskazano ważność badania okresowego do ostatniego dnia grudnia 2019 r. została przedstawiona na zdjęciu 1.

 

Zdjęcie 1. Naklejka UDT.

źródło: http://www.kursy-gorzow.pl/eksploatacja-urzadzen-technicznych/, [2021-01-17].

 

W przypadku wydania decyzji niepozwalającej na eksploatację urządzenia powinna zostać umieszczona na nim naklejka koloru czerwonego z informacją o zakazie użytkowania, została ona przedstawiona na zdjęciu 2.

 

 

Zdjęcie 2. Naklejka UDT - STOP.

źródło: http://www.razdwa.com.pl/realizacja/naklejki-udt-112.html, [2021-01-17].

 

Ustawodawca przewidział również sankcje karne za nieprzestrzeganie przepisów dozorowych. Wyróżnia się dwa wymiary kary:

  1. tylko kara grzywny, przewidziana za utrudnianie czynności dozorowych oraz niezgłoszenie wypadku z udziałem urządzenia lub poważnej jego awarii,
  2. kara grzywny lub pozbawienia wolności, przewidziana za eksploatację urządzenia bez decyzji zezwalającej na użytkowanie, wbrew decyzji o zatrzymaniu urządzenia lub za samowolną modernizację (przerobienie) urządzenia3.

 

 

 

 

 

 

 


1 Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 30 października 2018 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji, napraw i modernizacji urządzeń transportu bliskiego.

2​ udt.gov.pl, [2021-01-17].

3 Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym.