TransID otrzymasz rejestrując się w aplikacji TransEdu, jeśli jej jeszcze nie masz, ściągnij ją i zarejestruj się.

Oko na eksperta

expert-photo
TransEdu

Spedycja

Ciekawoski - Spedycja

kategoria:
Spedycja
16.08.2017
  • Konwencja AETR (fr. Accord Européen sur les Transports Routiers) - dokument stosowany w przypadku międzynarodowego transportu drogowego, który jest wykoywany poza obszarem Unii Europejskiej, Państwami Europejskiego Obszaru Gospodarczego i państwa, które są stronami umowy AETR. Konwencja zawiera zasady dotyczące zatrudniania kierowców i czasu pracy kierowców.
  • Królestwo Niderlandów to oficjalna nazwa kraju, w skład którego wchodzi Holandia, Aruba, Curaçao, i Sint Maarten. 
  • Kerozyna to paliwo lotnicze. 
  • Szwajcaria (CH) jest bardzo ważnym partnerem handlowym dla Unii Europejskiej, jednak konsekwentnie odmawia członkostwa we Wspólnocie. 
  • Terminale kontenerowe w Polsce znajdują się w trzech miastach: W Gdańsku (DCT, czyli Deepwater Container Terminal, który jest największym terminalem kontenerowym w Polsce, oraz GTK, czyli Gdański Terminal Kontenerowy), w Gdyni (GCT, czyli Gdynia Container Terminal, BCT, czyli Baltic Container Terminal i BTDG, czyli Bałtycki Terminal Drobnicowy Gdynia) oraz w Szczecinie (DB Port Szczecin).
  • List kolejowy SMGS, Konwencja COTIF, Regulamin dla międzynarodowego przewozu kolejami towarów niebezpiecznych RID są dokumentami dotyczącymi transportu kolejowego.
  • Maksymalna dopuszczalna wysokość środka transportowego w transporcie normatywnym to 4 m.