TransID otrzymasz rejestrując się w aplikacji TransEdu, jeśli jej jeszcze nie masz, ściągnij ją i zarejestruj się.

Oko na eksperta

expert-photo
TransEdu

Magazyn

Ciekawostki - Magazyn

kategoria:
Magazyn
16.08.2017
 • Podwójna paleta EUR ma wymiary 1200 x 1600
 • Urząd Dozoru Technicznego, czyli UDT, to państwowy urząd z oddziałami w całej Polsce, który zajmuje się bezpieczeńtwem urządzeń technicznych w oparciu o szereg aktów prawnych (gł. ustawę z 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym). 
 • Czy wózkiem widłowym można się poruszać po drodze publicznej? Tak - pod pewnymi warunkami. Oto one:
  1. Należy posiadać dokument stwierdzający możliwość prowadzenia pojazdu po drodze publicznej (np. prawo jazdy kat. B)
  2. Należy posiadać uprawnienia obsługi wózka widłowego
  3. Należy mieć ważne badanie techniczne wózka
  4. Należy posiadać dokument stanowiący dowód zakupu polisy OC
 • A co trzeba zrobić, by móc poruszać się wózkiem widłowym po wyznaczonym obiekcie? Mieć skończone 18 lat i posiadać:
  1. Kurs operatora wózka widłowego
  2. Odbyty instruktaż stanowiskowy
  3. Aktualne orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania obowiązków operatora wózka

   

  ● ukończył 18 lat,

  ● uzyskał uprawnienia operatora,

  ● odbył wymagane szkolenia bhp, w tym instruktaż stanowiskowy, zapoznał się z instrukcją obsługi wózka oraz instrukcją transportu wewnątrzzakładowego,

  ● został zapoznany z oceną ryzyka zawodowego na stanowisku operatora wózka,

  ● ma aktualne orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy na stanowisku operatora wózka.