Oko na eksperta
Marta Wiśniewska
Marta Wiśniewska
magazyn

Zamiłowanie do literatury i języka angielskiego ( 2010 roku uzyskała tytuł magistra filologii angielskiej) przerodziło się w zainteresowanie bardziej ścisłymi dziedzinami nauki i zaowocowało tytułem inżyniera automatyzacji systemów magazynowych. Po takim zwrocie trafiła do magazynu jednej z firm logistycznych działających w okolicach Wrocławia, gdzie miała możliwość rozwijać i prowadzić projekty dla różnorodnych klientów, dla których firma Pantos Logistics realizowała usługę magazynowania. Oprócz tego wcielała w życie reguły filozofii Lean Management. W 2014 roku rozpoczęła pracę dla jednego z największych na świecie sklepów internetowych.

Poza magazynami i logistyką interesuje się metodami zarządzania i motywowania pracowników.    

Infrastruktura w magazynie

kategoria:
Magazyn
15.01.2016

Zastosowane w magazynie rodzaje regałów wpływają bezpośrednio na technikę składowania. W tym kontekście możemy mówić o następujących systemach:

  • system składowania statycznego - stosowany jest w magazynach bez regałów, gdzie towary składowane są bezpośrednio na podłodze w rzędach lub blokach (towar na paletach składowany w ten sposób często jest piętrowany - palety układane jedna na drugiej) - taki system składowania wykorzystuje przestrzeń mało efektywnie. Przy jego zastosowaniu nie ma też często dostępu do dowolnej palety z towarem.  
  • system wykorzystujący do składowania regały statyczne - znacznie lepsze wykorzystanie dstępnej powierzchni magazynowej - szczególnie jeśli mamy do czynienia z towarami, których nie można piętrować. Dzięki regałom mamy dostęp bezpośredni do każdej jednostki magazynowej.
  • system składowania dynamicznego - wykorzystuje specjalne systemy regałów, które skonstruowane są tak, by towar przemieszczał się wewnątrz nich lub razem z nimi.

Rodzaje regałów magazynowych - jest ich na rynku bardzo wiele, często są dostosowywane przez producenów do wymogów klineta. Poniżej znajduje się kilka najczęściej spotykanych rodzajów.

  • regały półkowe - używane do składowania pojedynczych jednostek produktów
  • regały paletowe - najpopularniejsze na magazynach - mogą być dodatkowo wyposażone w półki siatkowe, które dodatkowo zabezpieczają składowany na nich towar. Alejki między regałami są dostosowane do manewrowania w nich wózkami widłowymi. Budowane są też systemy regałów typu VNA (very narrow aisle - bardzo wąska alejka), oszczędzają przestrzeń na magazynie gdyż alejki między regałami są znacznie węższe - do tego typu regałów konieczne są specjalistyczne wózki, które są sterowane zapomocą markerów umieszczonych w podłodze tak by nie uszkodzić regałów.
  • regały wjezdne - towar układa się w nich podobnie jak w alejkach, lecz na wielu poziomach. Nadaje się do składowania dużej ilości takiego samego asortymentu w jednorodnych jednostkach magazynowych. Regały obsługiwane są zgodnie z zasadą LIFO. Plusem tych regałów jest maksymalne wykorzystanie kubatury magazynu. 
  • regały przepływowe - półki w takich regałach są pochylone (3 - 5%) i wyposażone w rolki, tak by towar przemieszczał się wewnątrz nich, dzięki grawitacji, od miejsca złożenia ładunku do miejsca jego pobrania. Zaletą tego systemu jest to, źe część transportu towaru odbywa się bez udziału człowieka. Regały takie często są wyposażone w hamulce, które regulują prędność przepływu towarów wewnątrz regału.