TransID otrzymasz rejestrując się w aplikacji TransEdu, jeśli jej jeszcze nie masz, ściągnij ją i zarejestruj się.

Oko na eksperta

expert-photo
Mariusz Hendzel
specjalista ds. czasu pracy kierowców, właściciel kancelarii ITD-PIP.PL

Od wielu lat pracuje jako trener i doradca dla kadr firm transportowych oraz kierowców transportu drogowego. Specjalizuje się w tematach dotyczących czasu pracy kierowców, obsługi tachografów analogowych i cyfrowych, procedur kontrolnych, rozliczania wynagrodzeń oraz należności z tytułu podróży służbowych. Na co dzień w sposób praktyczny stosuje swoją wiedzę, świadcząc usługi rozliczania czasu pracy na potrzeby przedsiębiorstw oraz Sądów Pracy - to czyni go wiarygodnym na sali szkoleniowej. Są to w głównej mierze tematy analiz i rozliczania czasu pracy oraz opinie dotyczące przedstawianych wyników wyliczeń podczas kontroli przeprowadzanych przez inspektorów PIP. 

Rozliczanie czasu pracy kierowców

kategoria:
Transport drogowy
09.06.2016

Transport drogowy rzeczy oraz osób to potężny rynek pracy oraz ogromna odpowiedzialność związana z przemieszczaniem się milionów kierowców wykonujących swoje obowiązki na drogach publicznych. Otwarte granice, swoboda przepływu towaru i usług, coraz większa sieć dróg łącząca ze sobą najdalsze zakątki świata - to wszystko wymagało usystematyzowania zasad pracy kierowców i znalezienia kompromisu pomiędzy ekonomią zleceń a zapewnieniem bezpieczeństwa i warunków socjalnych kierowców w transporcie drogowym.

Zakres obowiązków oraz mnogość przepisów najbardziej zależy od "wielkości" pojazdów. Konkretnie przepisy dzielą przewozy na te "małe", czyli przewóz rzeczy pojazdem (lub zespołem pojazdów) o DMC (dopuszczalnej masie całkowitej) nieprzekraczającej 3,5 tony oraz transport "duży", czyli przewóz rzeczy pojazdem (lub zespołem pojazdów) o DMC powyżej 3,5 tony. Przepisy dla tych "dużych" dotyczą również przewozów osób autobusami.

"System" zapewnienia bezpieczeństwa w zakresie czasu pracy kierowców opiera się na 3 ogólnych elementach:

  • przepisy prawne (obowiązki, taryfikator kar)
  • urządzenia kontroli i nadzoru (tachografy)
  • służby kontrolne (Inspekcja Transportu Drogowego, Policja, Państwowa Inspekcja Pracy, itp.)

Każdy z tych elementów odgrywa prawidłowo swoją rolę tylko w ścisłym związku z pozostałymi. Przygotowując się do prowadzenia działalności z wykorzystaniem transportu, trzeba brać pod uwagę zarówno wymagania dotyczące czasu pracy kierowców "małych" pojazdów, jak i przepisów dla "dużych" aut.

Analizując przepisy prawne da się zauważyć, że czas pracy kierowców pojazdów o DMC poniżej 3,5t nie jest zbyt restrykcyjnie ograniczany i bardziej wynika z ograniczeń nakładanych przez Prawo Pracy dla pracowników. Dlatego w praktyce kierowcy pojazdów "małych" są traktowani jak normalni pracownicy, a czas prowadzenia pojazdu traktuje się tak samo jak pracę mechanika w warsztacie czy magazyniera. Nie ma tutaj żadnych specjalnych ograniczeń dla kierowców w zakresie norm czasu jazdy. 

Czas pracy kierowców pojazdów o DMC poniżej 3,5t (“małych"):

  • wymagany odpoczynek to minimum 11 godzin dziennie i dodatkowo 35 godzin odpoczynku tygodniowego
  • zakres możliwej pracy do wykonania przez kierowcę małego pojazdu to maksymalnie 13 godzin dziennie (24h doba - 11h odpoczynku = 13h czasu pracy).

Jak widać, te ograniczenia nie są zbyt rygorystyczne, a brak urządzeń rejestrujących czas pracy kierowców "małych" pojazdów utrudnia egzekwowanie nawet tych prostych zasad odpoczynku kierowców. A skoro nie ma kontroli - nadużycia mogą być tragiczne w skutkach.