Oko na eksperta
TransEdu
TransEdu

Transport drogowy

Style przywództwa: efektywne zarządzania ludźmi 2023

kategoria:
Manager TSL 20234
14.11.2023

Bycie liderem to nie tylko tytuł czy stanowisko. To złożony proces ewolucji, który wymaga poświęcenia, zrozumienia i nieustającego kształcenia się. Dla wielu to droga pełna wyzwań, ale jednocześnie niesamowicie satysfakcjonująca, jeżeli chodzi o rozwój osobisty oraz wpływ na innych.

 

Nie da się ukryć: wczesne doświadczenia na stanowisku managerskim mają olbrzymi wpływ na dalszą ścieżkę zawodową. Często to, jakie błędy popełniamy na początku, jak się z nich uczymy i jak je naprawiamy, kształtuje nas jako liderów na przyszłość. Każda decyzja, każdy gest i każde słowo mogą mieć daleko idące konsekwencje.

 

Nowicjusz w roli managera może odkryć, że strategie, które przynosiły mu sukces jako indywidualnemu pracownikowi, niekoniecznie przekładają się na sukces w roli lidera. Dlaczego? Ponieważ zarządzanie ludźmi to nie tylko kwestia wiedzy technicznej czy umiejętności zawodowych. To przede wszystkim umiejętność budowania relacji, inspirowania innych, rozpoznawania ich potrzeb oraz motywowania do działania.

 

Dlatego tak ważne jest, by początkujący liderzy zdawali sobie sprawę z istoty przywództwa. Nie chodzi tu tylko o zarządzanie projektami czy zadaniem, ale przede wszystkim o ludzi. Właściwa komunikacja, empatia, zdolność słuchania i uczenia się są kluczem do sukcesu.

 

Każdy menedżer powinien dążyć do tego, aby stać się liderem, który potrafi rozbudzić w swoich pracownikach chęć do pracy, pasję oraz zaangażowanie. Tylko wtedy, gdy pracownicy czują się wartościowi, rozumiani i doceniani, mogą osiągnąć swój pełen potencjał.

 

Jak skutecznie zarządzać? 

 

To pytanie, które zadaje sobie wiele osób, niezależnie od stanowiska czy doświadczenia w biznesie. Odpowiedź nie jest jednoznaczna, ale może zostać zilustrowana przy pomocy interesującego porównania.

 

Zarządzanie można porównać do pracy szefa kuchni w prestiżowej restauracji, który ma do dyspozycji różne noże - narzędzia, które umożliwiają przyrządzenie różnorodnych potraw. Analogicznie, manager ma w swojej kuchni biznesowej różne style zarządzania, które musi umiejętnie stosować, aby osiągnąć pożądane efekty.

 

Nie ma jednego, uniwersalnego stylu zarządzania, który by działał we wszystkich sytuacjach. Dlatego ważne jest, by manager był elastyczny i potrafił dostosować się do aktualnych potrzeb. Tak samo jak szef kuchni wybiera odpowiedni nóż do krojenia warzyw lub filetowania ryby, tak manager musi umiejętnie wybrać styl zarządzania odpowiedni do konkretnej sytuacji, zespołu czy zadania.

 

Podobnie jak szef kuchni, który z czasem nabiera doświadczenia i intuicji w wyborze odpowiednich narzędzi, manager także zdobywa umiejętności i wiedzę, która pozwala mu swobodnie manewrować między różnymi stylami zarządzania. W praktyce oznacza to, że najbardziej skuteczni managerowie nie polegają wyłącznie na jednym stylu, ale kombinują i eksperymentują, by osiągnąć najlepsze rezultaty.

 

STYLE ZARZĄDZANIA

 

Wśród różnorodnych stylów przywództwa dostępnych dla managerów, sześć z nich jest najczęściej rozpoznawalnych. Niemniej jednak, warto podkreślić, że tylko cztery z tych stylów pozytywnie wpływają na atmosferę pracy i skuteczność zespołu. Wybór odpowiedniego stylu jest kluczowy dla osiągnięcia pożądanych rezultatów i kreowania pozytywnego środowiska pracy. 

Przywództwo nakazowe

 

Styl przywództwa, w którym lider domaga się bezwzględnego podporządkowania oraz skupia się przede wszystkim na realizacji celów, określamy mianem "nakazowego". Charakterystyczną cechą tego podejścia jest podejmowanie decyzji w sposób autokratyczny, gdzie lider mówi: „wykonujcie moje polecenia”.

 

Liderzy, którzy wybierają ten sposób kierowania zespołem, często podejmują decyzje bez konsultacji z pracownikami. Niestety, taka postawa może hamować kreatywność i obniżać poczucie satysfakcji wśród podwładnych. W efekcie prowadzi to do zmniejszenia poczucia odpowiedzialności wśród pracowników, którzy czując się wyłączeni z procesu decyzyjnego, stają się mniej zaangażowani w swoje obowiązki.

 

Generalnie uważa się, że nakazowy styl przywództwa nie jest efektywny. Może wpływać destrukcyjnie na atmosferę w zespole, a także ograniczać jego elastyczność w reagowaniu na zmieniające się warunki. Wielu ekspertów uważa, że takie podejście nie powinno być stosowane.

 

Jednakże, warto podkreślić, że istnieją sytuacje, w których styl nakazowy może okazać się konieczny. Na przykład w kryzysowych momentach, gdy firma musi szybko zareagować na poważne zagrożenia, takie jak próba wrogiego przejęcia czy też reakcja na katastrofy typu pożar. W takich okolicznościach decyzje muszą być podejmowane szybko i zdecydowanie.

 

Mimo to, styl nakazowy nie powinien być traktowany jako podstawowy sposób zarządzania. Liderzy, którzy opierają się wyłącznie na tym stylu, narażają swoją organizację na wiele negatywnych konsekwencji. Ważne jest, aby każdy przywódca zdawał sobie sprawę z ograniczeń tego podejścia i potrafił dostosować swój styl do konkretnej sytuacji. 

Styl autorytatywny

 

Styl autorytatywny w przywództwie to metoda prowadzenia ludzi poprzez jasną i inspirującą wizję przyszłości. To podejście, które jest wyjątkowo skuteczne w momentach transformacji oraz w sytuacjach, gdy organizacja potrzebuje wyraźnej ścieżki rozwoju.

 

Lider o profilu autorytatywnym to przede wszystkim wizjoner. Nie ogranicza się jedynie do definiowania kierunku, ale także do tego, by ludzie dostrzegali sens i wartość tego, co robią. Dzięki temu, pracownicy nie tylko rozumieją, dlaczego ich praca jest ważna, ale też czują, że przyczyniają się do większej całości, do realizacji wyższego celu.

 

Wizjoner na stanowisku lidera jest jak latarnik, który wskazuje drogę w ciemności. Daje jasny kierunek, ale jednocześnie pozostawia swoim pracownikom pewien stopień autonomii. Nie narzuca konkretnych metod pracy, ale motywuje do twórczego myślenia i poszukiwania nowych, innowacyjnych rozwiązań.

 

Styl autorytatywny przekłada się na pełne zaangażowanie pracowników w realizację założonych celów. Tworzy przestrzeń dla innowacji, pozwala na eksperymenty i zachęca do ciągłego rozwoju. W atmosferze, gdzie pracownik czuje, że jest ważną częścią procesu, zapał do pracy jest naturalnie większy.

 

W sytuacjach, gdy organizacji brakuje jasnej ścieżki czy spójnej wizji przyszłości, autorytatywny lider staje się kluczowym elementem. Jego zdolność do przekonywania innych do swojej wizji, do wskazywania kierunku i inspirowania, może być różnicą pomiędzy sukcesem a stagnacją firmy.

 

Przywództwo oparte na więziach emocjonalnych

 

Przywódca kierujący się stylem jednoczącym kładzie nacisk na relacje międzyludzkie. W tym podejściu do zarządzania, ludzie stanowią ośrodowy punkt w organizacji, przewyższając nawet cele i zadania. W oczach takiego lidera, dobrostan i zadowolenie pracowników mają najwyższy priorytet.

 

Owa postawa wobec załogi jest synonimem sprawnego i efektywnego przepływu informacji w organizacji. Liderzy skupieni na budowaniu silnych, emocjonalnych więzi z pracownikami, starają się dogłębnie poznać ich potrzeby, co z kolei prowadzi do wzmożonej lojalności wobec firmy.

 

Stawiając na bliskie i osobiste relacje z podwładnymi, przywódca jednoczący oferuje im konstruktywną i szczegółową informację zwrotną. Takie spotkania, często o charakterze nieformalnym, mogą odbywać się nawet podczas wspólnego posiłku. Warto jednak podkreślić, że poza dbałością o nastrój w zespole, lider taki nie waha się dzielić własnymi przemyśleniami i uczuciami.

 

Choć podejście jednoczące sprzyja harmonii w zespole, wzmacnia morale i polepsza komunikację, nie jest pozbawione pewnych pułapek. Kluczem do sukcesu jest równowaga; opieranie się wyłącznie na tym stylu może prowadzić do pomijania błędów i niedociągnięć pracowników. Dlatego idealnie jest łączyć cechy lidera jednoczącego z pewnymi aspektami stylu autorytarnego, aby zapewnić skuteczne i zrównoważone zarządzanie. 

Demokratyczny styl przywództwa

 

Demokratyczni liderzy stawiają na współpracę, zaangażowanie i konsensus. Charakteryzują się otwartością do opinii innych i dbają o to, aby każdy mógł mieć wpływ na decyzje podejmowane w organizacji. Współuczestnictwo pracowników w procesie decyzyjnym buduje atmosferę wzajemnego zaufania i szacunku. Dzięki temu pracownicy czują się bardziej odpowiedzialni za losy firmy i są bardziej zaangażowani w jej działanie.

 

Kiedy lider słucha obaw swojego zespołu, robi to z intencją poznania rzeczywistych potrzeb pracowników oraz aby zapobiec ewentualnemu spadkowi ich satysfakcji zawodowej.

 

Jednakże, jak każdy styl przywództwa, demokratyczne podejście ma swoje wady. Często może to prowadzić do niekończących się spotkań i debat, które zamiast przyspieszać, opóźniają proces decyzyjny. Istnieje też ryzyko, że liderzy demokratyczni mogą być zbyt niezdecydowani i unikać trudnych decyzji, co może prowadzić do odczucia braku jasno wyznaczonego kierunku wśród zespołu.

 

Demokratyczny styl przywództwa jest najbardziej efektywny, gdy organizacja stoi przed niejasnymi wyzwaniami, a lider szuka kreatywnych rozwiązań u doświadczonych pracowników. W sytuacjach, gdzie pracownicy mogą nie dysponować odpowiednią wiedzą czy doświadczeniem, zaufanie ich opinii może okazać się błędne. Ponadto, w sytuacjach kryzysowych potrzebna jest szybka i zdecydowana akcja, co może być trudne do osiągnięcia w warunkach demokratycznego podejścia. 

Rola stylu normatywnego 

 

Styl normatywny w przywództwie to specyficzny sposób kierowania ludźmi. Jego główną cechą jest ustanawianie wysokich standardów pracy oraz dążenie do osiągnięcia maksymalnej efektywności. To narzędzie dla lidera, które, podobnie jak styl nakazowy, powinno być używane tylko w odpowiednich momentach.

 

Przywódca, który stosuje styl normatywny, nieustannie dąży do podnoszenia jakości swojej pracy. Ma on nie tylko ambicję dla siebie, ale także oczekuje, że podobne dążenia będą charakterystyczne dla jego otoczenia. W takim środowisku pracowniczym lider szybko identyfikuje osoby, które nie spełniają oczekiwań, i zdecydowanie komunikuje swoje wymagania w stosunku do nich.

 

Jednakże, choć styl normatywny może przynieść pewne korzyści, niesie ze sobą również liczne wyzwania. Przywódca może uważać, że jego wytyczne są jasne i precyzyjne, ale problem pojawia się, gdy te oczekiwania nie są komunikowane w sposób zrozumiały dla zespołu. Często zakłada się, że pracownicy wiedzą, co mają robić, co może prowadzić do nieporozumień i frustracji.

 

Ponadto, brak zaufania do pracowników może hamować ich kreatywność i inicjatywę. W sytuacji, gdy przywódca nie dostarcza feedbacku, a jednocześnie przejmuje kontrolę nad zadaniami, które uważa za niewłaściwie realizowane, pracownicy mogą poczuć się zdemotywowani. Bez pozytywnych informacji zwrotnych i jasnych kierunków, trudno jest pracownikom dostrzegać znaczenie swojego wkładu w całość projektu.


 

Styl wychowawczy

 

W dzisiejszych czasach liderzy aspirujący do prawdziwego przywództwa rozumieją wartość rozwijania swoich pracowników. Pomagają im dostrzec ich unikalne mocne i słabe strony, a także jak te cechy mogą być wykorzystane do osiągnięcia osobistych i zawodowych ambicji. Liderzy tego typu zachęcają do ambitnego planowania rozwoju oraz aktywnie uczestniczą w wypracowywaniu kierunków tych działań. Konsultują się z podwładnymi, przedstawiają swoje spostrzeżenia i sugestie, jednocześnie dając im przestrzeń do samodzielnego działania. W głębi serca wierzą w nieustanną edukację i rozwój.

 

Jednakże, ciekawie jest zauważyć, że mimo licznych zalet, styl oparty na rozwoju jest stosunkowo rzadko spotykany w praktyce.

 

Nie można sprowadzać swojego przywództwa jedynie do jednej metody czy stylu. Właściwe przywództwo jest zróżnicowane i elastyczne. Liderzy, którzy umieją balansować między różnymi stylami i dostosowywać je do konkretnych sytuacji, tworzą najbardziej produktywną i harmonijną atmosferę w miejscu pracy. Efekty ich działania widać nie tylko w wynikach firmy, ale również w zadowoleniu i sukcesach ich zespołów.

 

Zarządzając zespołem, często w sytuacjach pełnych presji, ważne jest, by zdawać sobie sprawę z bogactwa różnorodnych stylów przywództwa. Praca nad własnym rozwojem i inteligencją emocjonalną pozwala lepiej dostosowywać swoje metody do potrzeb momentu, co prowadzi do skuteczniejszego zarządzania i osiągania sukcesów. Każdy lider ma swoje ulubione metody działania, ale warto pamiętać, że elastyczność i zdolność dostosowywania się są kluczowe.

 

Stąd moje przesłanie do wszystkich liderów: bądźcie otwarci, sprawdzajcie różne metody, uczcie się na bieżąco. W ten sposób nie tylko poznacie siebie, ale przede wszystkim zwiększycie szanse na osiągnięcie sukcesu wraz z waszym zespołem.