TransID otrzymasz rejestrując się w aplikacji TransEdu, jeśli jej jeszcze nie masz, ściągnij ją i zarejestruj się.

Oko na eksperta

expert-photo
dr inż. Bogusław Madej
Akademia Transportu i Przedsiębiorczości Sp. z o.o. – Warszawa

Teoretyk i praktyk. Ponad 40 lat pracy w transporcie i spedycji na stanowiskach kierowniczych, w tym w przedsiębiorstwie PKS, w Instytucie Transportu Samochodowego. Od kilkunastu lat prowadzi Akademię Transportu i Przedsiębiorczości. Kierownik lub uczestnik wielu projektów badawczych i wdrożeniowych. Autor wielu referatów na sympozja i konferencje oraz kilkunastu podręczników o tematyce transportowo-spedycyjnej. Wieloletni pedagog w kształceniu dorosłych. Wykładowca szkoleń tradycyjnych, e-learning i blended learning oraz autor programów i materiałów szkoleniowych. e-mail: akademia@akademiatp.pl

Zasady załadunku pojazdów i mocowania ładunków

kategoria:
Transport drogowy
14.03.2017

Dlaczego należy dbać o prawidłowy załadunek pojazdów i mocowanie ładunków?

Codziennie tysiące samochodów ciężarowych transportują po drogach ładunki. Niewielu ludzi niezwiązanych z transportem zdaje sobie sprawę z zagrożenia, jakie mogą spowodować, jeżeli pojazd z ładunkiem nie jest właściwie przygotowany przez wyjazdem w drogę. Również transportowcy, którzy z reguły wiedzą, jakie skutki na drodze mogą wywołać załadowane samochody, podchodzi do tego tematu dość lekceważąco. Przyczyną jest rutyna. Skoro tysiąc razy podczas transportu nic się nie stało, dlaczego miałoby być inaczej za tysiąc pierwszym razem?

Cóż takiego może się stać, gdy pojazd jest nieprawidłowo przygotowany do transportu?

Pojazd jest przygotowany do transportu wtedy, gdy:

  1. Ładunek jest prawidłowo rozmieszczony na podłodze skrzyni ładunkowej pojazdu.
  2. Ładunek w pojeździe jest prawidłowo zamocowany.

Pierwszy warunek decyduje o obciążeniu osi pojazdu, a przekroczenie dopuszczalnych administracyjnych nacisków osi pojazdu na jezdnię jest podstawową przyczyną niszczenia dróg (powstawania kolein). W Polsce dopuszczalne naciski na drogę wynoszą 8 ton (nacisk podstawowy), drogi krajowe oznakowane czerwonymi tabliczkami dwucyfrowymi mają dopuszczalny nacisk 10 ton, a jednocyfrowymi – 11,5 tony. Autostrady i drogi ekspresowe przygotowane są na naciski 11,5 tony. Przeciążanie dróg ma charakter strat ekonomicznych (konieczność i naprawy).

Drugi warunek jest znacznie poważniejszy. Tu nie chodzi tylko o straty ekonomiczne, ale przede wszystkim o bezpieczeństwo przewozu i ochronę przed stratami ludzkimi. Niezamocowany lub nieprawidłowo zamocowany ładunek może w czasie jazdy zostać zrzucony z pojazdu i doprowadzić do śmierci kierowcy lub przypadkowych osób znajdujących się w tym czasie w pobliżu pojazdu.

Zachodzi pytanie, dlaczego w czasie jazdy ładunek może być zrzucony z pojazdu? Odpowiedź jest prosta – decydują o tym prawa fizyki, a konkretnie drugie prawo Newtona, które mówi, że siła działająca na ciało jest proporcjonalna do masy ciała i jego przyspieszenia. Masa ciała jest niezmienna, więc o sile decyduje przede wszystkim przyspieszenie ciała. Przyspieszenie określa wartość zmiany prędkości w jednostce czasu. Jeżeli w długim czasie zmiana prędkości jest niewielka, to przyspieszenie jest małe. Typowym przykładem tego jest łagodne hamowanie kierowcy podczas dojazdu do skrzyżowania z czerwonym światłem. Nic z ładunkiem na pojeździe się nie dzieje, gdyż małe opóźnienie (ujemne przyspieszenie przy hamowaniu) generuje małą siłę, która nie jest w stanie zmienić położenia ładunku. I odwrotnie, gdy w krótkim czasie występuje znaczna zmiana prędkości, to występuje również duże przyspieszenie (lub opóźnienie), a to wywołać może potężne siły działające na pojazd i ładunek.