Oko na eksperta
Damian Wójcik
Damian Wójcik
nauczyciel logistyki, instruktor UTB

Wieloletni praktyk z doświadczeniem zawodowym zdobytym w branży logistyki magazynowej w międzynarodowych przedsiębiorstwach oraz u operatorów logistycznych.

Zastosowanie UTB w logistyce magazynowej przedsiębiorstw

kategoria:
Magazyn
13.11.2017

​ ​​ 

źródło: https://www.udt.gov.pl/

Organem powołanym do pełnienia dozoru technicznego w Polsce nad tymi urządzeniami jest Urząd Dozoru Technicznego, którego misją jest nowoczesne, profesjonalne oraz efektywne działanie w obszarze bezpieczeństwa publicznego przy jednoczesnym stymulowaniu rozwoju.

Cele strategiczne Urzędu Dozoru Technicznego:
 

 • Intensyfikacja działań na rzecz bezpieczeństwa publicznego.
 • Rozwój innowacyjnej organizacji inżynierskiej.
 • Wzrost satysfakcji klienta.
 • Zapewnienie płynności finansowej.
 • Efektywne zarządzanie kapitałem ludzkim.
 • Usprawnienie logistyki usług5.

Na podstawie Ustawy z 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym, Urząd Dozoru Technicznego sprawuje nadzór nad urządzeniami, które podczas swojej eksploatacji (pracy) mogą zagrażać życiu lub zdrowiu ludzkiemu oraz mieniu i środowisku. Dozór ten polega na przeprowadzaniu stosownych badań w fazach projektu, budowy oraz eksploatacji tych urządzeń. W zależności od formy dozoru, jaka została nałożona na urządzenie ustala się cykliczność przeprowadzania badań4.

Formy dozoru technicznego:
 

1. W pełnym zakresie

 • badania odbiorcze
 • badania okresowe
 • badania doraźne

2. W ograniczonym zakresie

 • badania odbiorcze
 • badania doraźne

​3. W uproszczonym zakresie

 • brak badań