CFS

20.09.2022

CFS
CFS este abrevierea de la Container Freight Station (stație de marfă pentru containere), care în traducere poloneză înseamnă un punct de consolidare unde se colectează încărcătura generală pentru transportul ulterior. Pe de altă parte, un container CFS se numește stație de marfă pentru containere, deoarece este cel mai adesea o instalație portuară, adică un loc în care transporturile mici sunt combinate în containere colective sau separate complet. În primul rând, exportatorul încarcă mărfurile, de exemplu, într-un camion și le livrează la CFS cu o scrisoare de trăsură. Marfa este apoi descărcată și preluată de către dispecerul CFS și este supusă procedurilor de vămuire. După ce a fost aprobat de autoritățile competente, acesta poate fi ambalat într-un container și trimis la export.


Ce merită să știți despre CFS?
În Polonia și în întreaga lume, CFS se prezintă cel mai adesea sub forma unui depozit mare în care transporturile sunt depozitate temporar pentru exportul și importul ulterior. Stațiile de containere sunt de obicei amplasate în porturi sau în apropierea nodurilor feroviare. Containerul CFS pregătește, de asemenea, planul de încărcare a containerului, așa-numitele operațiuni logistice. În plus, astfel de instalații marchează și sigilează marfa în scopul identificării, organizează vămuirea și asigură siguranța mărfurilor până la ieșirea din depozit. Totuși, acestea nu sunt toate avantajele.
 

Cele mai importante funcții ale unui CFS

Cele mai importante funcții ale unui CFS includ, în primul rând, reducerea presiunii asupra porturilor și a altor terminale și facilitarea și accelerarea procedurilor de vămuire. Activitățile CFS contribuie la urmărirea facilă a mărfurilor, deoarece activitățile sale vizează înregistrarea exactă a transporturilor, inclusiv a numelor exportatorului, importatorului și agentului vamal, a detaliilor privind mărfurile, a porturilor de origine și de destinație, a numelui transportatorului și chiar a mijloacelor de transport.
 

Ce este marfa generală?

Atunci când învățăm despre definiția transportului CFS, conceptul de mărfuri generale este, de asemenea, extrem de important. Acestea sunt toate tipurile de produse prelucrate și produse finite care sunt transportate în ambalaje individuale sau colective. Marfa generală se caracterizează prin dimensiuni și proprietăți externe diferite și are o valoare unitară mai mare decât marfa în vrac. Aceste tipuri de produse necesită un tratament special în timpul transportului și manipulării, ceea ce este extrem de important din punct de vedere al siguranței. De asemenea, merită să menționăm diferența dintre mărfurile generale și mărfurile în vrac, deoarece în cazul acestora din urmă conținutul transportului poate fi cântărit și calculat. Din cauza volumului lor mic, mărfurile generale sunt, de asemenea, o componentă a transporturilor de grupaj, prin care transporturile individuale de la mai mulți cumpărători diferiți sunt combinate de către expeditori și trimise sub formă de grupaj către destinatari individuali. Caracteristicile mărfurilor de grupaj includ forma și ambalajul diferit al mărfurilor, varietatea expeditorilor și destinatarilor și greutatea redusă a încărcăturii individuale.
 

Avantajele și dezavantajele transportului de marfă în grup

Printre avantajele transportului de mărfuri în regim de grupaj se numără faptul că nu este nevoie de stocarea stocurilor de mărfuri și, în același timp, costurile asociate cu acest lucru și cu logistica internă sunt reduse. De asemenea, este posibil să se unitizeze mărfurile și să se adapteze dimensiunea livrărilor la nevoile destinatarului. Ultimul avantaj este, de obicei, posibilitatea de livrare la timp. Pe de altă parte, printre dezavantajele mărfurilor generale se numără, fără îndoială, necesitatea de a aduce loturi mici de marfă la și de la terminal și de a utiliza echipamente de manipulare specializate, ceea ce face ca procesul în sine să fie foarte lung și ineficient. Ineficiența este, de asemenea, influențată de randamentul mai scăzut în comparație cu încărcăturile complete ale camioanelor și de utilizarea adesea incompletă a spațiului de încărcare al mijloacelor de transport. Transporturile de dimensiuni mici sunt, de asemenea, mai sensibile la deteriorări.

 

Tipuri de mărfuri generale

Marfa generală este împărțită în mărfuri neambalate și mărfuri ambalate. Ambalate pot include diferite tipuri de produse transportate în butoaie, sticle, lăzi, coșuri, saci, cutii, becuri, baloane sau butoaie. De asemenea, merită să menționăm funcțiile ambalajului în sine, deoarece acesta este extrem de important în cazul mărfurilor generale. În primul rând, facilitează transportul și depozitarea și protejează perfect bunurile împotriva deteriorării sau a efectelor condițiilor meteorologice nefavorabile și a factorilor chimici. În plus, ambalajul permite ca produsul să fie ușor de identificat și oferă informații despre conținut, putând fi tratat și ca un element publicitar. Fiecare ambalaj trebuie să fie marcat corespunzător. Printre marcaje există marcaje de bază, care servesc la identificarea mărfurilor, și marcaje informative, care permit cunoașterea caracteristicilor conținutului. În plus, ambalajele pentru mărfurile periculoase ar trebui să fie marcate cu precizie, care să includă, de asemenea, informații privind modul de manipulare a mărfurilor în cazul în care acestea necesită un tratament special.

 

CFS Shipping - Tipul de creare a unității agregate

Un punct de consolidare, sau așa-numitul CFS Shipping, colectează mărfuri generale și le adună în unități de grupare. Printre acestea se numără și legarea cu chingi, care presupune împachetarea mai multor bucăți de marfă împreună. O altă formă de împachetare este paletizarea, adică plasarea mărfurilor pe un palet, și containerizarea - după cum sugerează și numele, plasarea mărfurilor într-un container. Ultimul tip de grupare este gruparea, și anume combinarea mărfurilor în pachete sau colete. Acesta este cel mai adesea cazul cutiilor de chibrituri, de exemplu. Toate activitățile menționate mai sus au ca scop o bună protecție a încărcăturii generale pentru ca aceasta să ajungă intactă la destinație, de aceea toate lucrările sunt efectuate cu mare atenție, acuratețe și precizie de către specialiști cu experiență în această industrie.