Dictionary
Sprawdź interesujące Cię pojęcie z branży TSL
Wpisz tekst

Граф Гозинто

Графическое представление, которое в планировании производства служит для передачи спроса или поддержки планирования времени производства и занятости оборудования. Графическое представление является отражением аналитического подхода к набору данных, где можно визуализировать взаимосвязь между выбранными производственными факторами. График Gozinto позволяет определить, какие компоненты необходимы для производства конкретного товара и какие материалы могут быть оптимально использованы в других производственных процессах. Для оптимизации Graf Gozinto используются системы управления складом ERP (Enterprise Resource Planning).
Важным условием оптимального функционирования Graf Gozinto является постоянное обновление исходных данных.

Aktualne kursy wiedzy

Wiedza podzielona jest na cztery specjalizacje, które zawierają artykuły, narzędzia i wideo przygotowanie przez ekspertów z danego obszaru branży TSL.
Czym jest praca w TSL? Jak zarządzać biznesem i flotą? Sprawdź lekcje
Transport drogowy
Rozpocznij kurs
Lekcje obejmujące aspekty pracy w spedycji transportu drogowego
Spedycja
Rozpocznij kurs
Kurs dotyczący aspektów pracy w Magazynie.
Magazyn
Rozpocznij kurs
Kurs dotyczący aspektów pracy managera w przedsiębiorstwie
Manager w branży TSL
Rozpocznij kurs

 

Jeżeli jesteś zainteresowany uzyskaniem certyfikatu potwierdzającego zdobytą przez Ciebie wiedzę, zapraszamy do kontaktu.