Dictionary
Sprawdź interesujące Cię pojęcie z branży TSL
Wpisz tekst

Стратегический подход в отношениях с постовщиками

Nawiązywanie bliskiej współpracy z niewielką grupą celowo dobranych dostawców, co ma zapewnić odbiorcy orzewagę konkurencyjną. Takie podejście cechuje się: - zawieraniem długookresowych porozumień, - utrzymywanie stałych zasad współpracy w długich okresach, - wymiana informacji oparta na wzajemmnym zaufaniu, - włączenie dostawców w system strategicznego planowania odbiorcy, - współpraca w zakresie wypracowywania zysku, - podział zysku proporcjonalnie do zaangażowania partnerów współpracy, - wspólny udział w ewentualnych stratach.

Aktualne kursy wiedzy

Wiedza podzielona jest na cztery specjalizacje, które zawierają artykuły, narzędzia i wideo przygotowanie przez ekspertów z danego obszaru branży TSL.
Czym jest praca w TSL? Jak zarządzać biznesem i flotą? Sprawdź lekcje
Transport drogowy
Rozpocznij kurs
Lekcje obejmujące aspekty pracy w spedycji transportu drogowego
Spedycja
Rozpocznij kurs
Kurs dotyczący aspektów pracy w Magazynie.
Magazyn
Rozpocznij kurs
Kurs dotyczący aspektów pracy managera w przedsiębiorstwie
Manager w branży TSL
Rozpocznij kurs

 

Jeżeli jesteś zainteresowany uzyskaniem certyfikatu potwierdzającego zdobytą przez Ciebie wiedzę, zapraszamy do kontaktu.