Dictionary
Sprawdź interesujące Cię pojęcie z branży TSL
Wpisz tekst

Уровень планирования

Poziom, którego dotyczy planowanie. Plany dotyczące konkretnego poziomu posiadają zwykle szereg cech wspólnych (określony stopień agregacji, wspólny horyzont planowania i jego podział na okresy). Niektóre działania związane z przepływem strumienia dóbr są przedmiotem planowania na różnych poziomach. W tym przypadku wyższemu poziomowi planowania odpowiada zwykle wyższy poziom agregacji planowanych wielkości, dłuższy horyzont planowania. Wzrost niepewności towarzyszący wydłużeniu horyzontu planowania kompensowany jest zwykle zwiększeniem stopnia agregacji planowanych wielkości. Liczba i rodzaj poziomów planowania w warunkach konkretnego przedsiębiorstwa zależy od stabilizacji otoczenia oraz charakteru powiązań z dostawcami i odbiorcami.

Aktualne kursy wiedzy

Wiedza podzielona jest na cztery specjalizacje, które zawierają artykuły, narzędzia i wideo przygotowanie przez ekspertów z danego obszaru branży TSL.
Czym jest praca w TSL? Jak zarządzać biznesem i flotą? Sprawdź lekcje
Transport drogowy
Rozpocznij kurs
Lekcje obejmujące aspekty pracy w spedycji transportu drogowego
Spedycja
Rozpocznij kurs
Kurs dotyczący aspektów pracy w Magazynie.
Magazyn
Rozpocznij kurs
Kurs dotyczący aspektów pracy managera w przedsiębiorstwie
Manager w branży TSL
Rozpocznij kurs

 

Jeżeli jesteś zainteresowany uzyskaniem certyfikatu potwierdzającego zdobytą przez Ciebie wiedzę, zapraszamy do kontaktu.