Słownik
Sprawdź interesujące Cię pojęcie z branży TSL
Wpisz tekst

Handel międzynarodowy

Handel międzynarodowy polega na przepływie finansowym, związanym z dobrami jak i usługami w obrębie różnych krajów.

Od wielu lat pojęcie handlu międzynarodowego stosuje się w szerokim rozumieniu i dotyczy wszelkich działań związanych z finansami, dobrami niematerialnymi, zasobami ludzkimi jak i wartości intelektualnymi. Zgodnie z defincją międzynarodowego handlu, stanem faktycznym jest transport (także wirtulany) do innego kraju. Wartość handlu miedzynarodowego jest szacowana na podstawie obrotów z wymiany międzynarodowej: towarów, turystyki, usług, wartości finasowych i niematerialnych (np. patenty). Wartość handlu międzynarodowego  wpływa na rozwój cywilizacyjny danego kraju i świadczy o jego zamożności. 

Aktualne kursy wiedzy

Wiedza podzielona jest na cztery specjalizacje, które zawierają artykuły, narzędzia i wideo przygotowanie przez ekspertów z danego obszaru branży TSL.
Czym jest praca w TSL? Jak zarządzać biznesem i flotą? Sprawdź lekcje
Transport drogowy
Rozpocznij kurs
Lekcje obejmujące aspekty pracy w spedycji transportu drogowego
Spedycja
Rozpocznij kurs
Kurs dotyczący aspektów pracy w Magazynie.
Magazyn
Rozpocznij kurs
Kurs dotyczący aspektów pracy managera w przedsiębiorstwie
Manager w branży TSL
Rozpocznij kurs

 

Jeżeli jesteś zainteresowany uzyskaniem certyfikatu potwierdzającego zdobytą przez Ciebie wiedzę, zapraszamy do kontaktu.