Słownik
Sprawdź interesujące Cię pojęcie z branży TSL
Wpisz tekst

Plan

Dokument zawierający program zadań i prac obejmujący zwykle: - ilość wyrobów przypadających na okres objęty planem, powiązaną z planowanymi działaniami (sprzedażą, magazynowaniem, produkcją), wyrażoną w mierniku ilościowym lub wartościowym; - wielkość wymaganego potencjału lub potencjału do pozyskania, konieczną do wykonania zaplanowanych działań; - harmonogram celów do osiągnięcia i planów do zrealizowania; - zestawienie wzajemnie zgodnych decyzji dotyczących przyjętych celów oraz środków ich realizacji; - procedurę wdrażania zaplanowanych działań, wykrywania odchyleń w realizacji planu i podejmowania ewentualnych działań korekcyjnych.

Tłumaczenie

EN plan
DE Plan
ES Plan
FR Plan
Zaproponuj tłumaczenie

Aktualne kursy wiedzy

Wiedza podzielona jest na cztery specjalizacje, które zawierają artykuły, narzędzia i wideo przygotowanie przez ekspertów z danego obszaru branży TSL.
Czym jest praca w TSL? Jak zarządzać biznesem i flotą? Sprawdź lekcje
Transport drogowy
Rozpocznij kurs
Lekcje obejmujące aspekty pracy w spedycji transportu drogowego
Spedycja
Rozpocznij kurs
Kurs dotyczący aspektów pracy w Magazynie.
Magazyn
Rozpocznij kurs
Kurs dotyczący aspektów pracy managera w przedsiębiorstwie
Manager w branży TSL
Rozpocznij kurs

 

Jeżeli jesteś zainteresowany uzyskaniem certyfikatu potwierdzającego zdobytą przez Ciebie wiedzę, zapraszamy do kontaktu.