Słownik
Sprawdź interesujące Cię pojęcie z branży TSL
Wpisz tekst

TFF

Trans for Forwarders - produkt dedykowany firmom spedycyjnym, dostępna w ramach Platformy Trans.eu, pod adresem platform.trans.eu. Obecnie obejmuje funkcjonalności opisane w definicji produktu CFF. Docelowo będzie możliwość rozszerzenia go również o funkcjonalności produktu TOM.

Trans for Forwarders (TfF) służy spedytorowi dwutorowo, do współpracy z:
- przewoźnikami poprzez: organizowanie ich w grupy, dodawanie do stałej współpracy, określanie automatycznych reguł publikacji frachtów, robienia aukcji,
- załadowcami: spedytor zazwyczaj jest pośrednikiem wykonania usługi transportu (i to odróżnia go od przewoźnika)

W TfF spedytor ma też dostęp do społeczności firm zarejestrowanych na Platformie Trans.eu, korzystającej z produktu Trans 4. Oprócz tradycyjnej tabeli ofert ładunków (giełdy), w TfF występują algorytmy dopasowania nowych przewoźników pod kątem ceny, jakości i bezpieczeństwa (zobacz: algorytm dopasowania).

Tłumaczenie

EN TFF
DE TFF
RU TFF
ES TFF
FR TFF
Zaproponuj tłumaczenie

Aktualne kursy wiedzy

Wiedza podzielona jest na cztery specjalizacje, które zawierają artykuły, narzędzia i wideo przygotowanie przez ekspertów z danego obszaru branży TSL.
Czym jest praca w TSL? Jak zarządzać biznesem i flotą? Sprawdź lekcje
Transport drogowy
Rozpocznij kurs
Lekcje obejmujące aspekty pracy w spedycji transportu drogowego
Spedycja
Rozpocznij kurs
Kurs dotyczący aspektów pracy w Magazynie.
Magazyn
Rozpocznij kurs
Kurs dotyczący aspektów pracy managera w przedsiębiorstwie
Manager w branży TSL
Rozpocznij kurs

 

Jeżeli jesteś zainteresowany uzyskaniem certyfikatu potwierdzającego zdobytą przez Ciebie wiedzę, zapraszamy do kontaktu.