Agent celny

20.10.2021

Kim jest agent celny?

Czym zajmuje się agent celny? Jest to osoba odpowiedzialna za przeprowadzenie odpraw celnych — dla rachunków importerów i eksporterów. Jest to pełnomocnik w sferze:

 • ceł,
 • podatków od towaru,
 • usług w obrocie zagranicznym,
 • podatku akcyzowego,
 • zgłoszeń statystycznych.

Jest także profesjonalnym konsultantem w zakresie prawa oraz procedur obowiązujących w międzynarodowym obrocie towarów. Zna wymagania, jakie musi spełnić ładunek pod względem:

 • sanitarnym,
 • weterynaryjnym,
 • farmaceutycznym,
 • technicznym,
 • ochrony rynków,
 • kontyngentów ilościowych.

Każdy agent celny z racji pełnienia tak istotnego stanowiska w handlu międzynarodowym musi spełniać wysokie kwalifikacje, a także prezentować ogromną wiedzę merytoryczną. Zgłoszenie się do urzędu i poświadczenie doświadczenia oraz wykształcenia pozwala wpisać taką osobę na oficjalną listę agentów celnych, a także legalne prowadzenie działalności tego typu. Jest to istotna osoba w procesie doradczym, która wielokrotnie przydaje się firmom przewozowym. Jest to najlepszy pośrednik pomiędzy służbami celnymi a przedsiębiorcami. 

Agent celny — jak wygląda egzamin?

 • Agent celny — jak nim zostać i jak wpisać się na oficjalną, państwową listę? Kwestia pracy jako agent celny w Polsce jest regulowana przez ustawę z dnia 9 maja 2014 roku o zawodach regulowanych. Na jej mocy zawód agenta celnego jest oficjalnie zderegulowany i już nie trzeba zdawać oficjalnego, państwowego egzaminu. Co zrobić, aby zostać wpisanym na listę agentów celnych? Trzeba się zgłosić osobiście do urzędu lub zrobić to listownie. Każdy kandydat musi mieć pełną zdolność czynności prawnych, odpowiednie doświadczenie, a także skończony jeden z ekonomicznych kierunków studiów. Kwalifikacje oraz studia zdobyte w państwie członkowskim Unii Europejskiej także pozwala na wpisanie na polską listę agentów celnych. 
   
 • Lista agentów celnych — kiedy ktoś nie może być wpisywany na listę? Kiedy nie będzie w stanie poświadczyć nie tylko swojego wykształcenia ekonomicznego, ale także doświadczenia zawodowego związanego z branżą celną. Oczywiste jest też, że osoba skazana prawomocnie nie tylko za przestępstwo skarbowe, ale także inne przestępstwa nie ma najmniejszych szans na pracę na tym stanowisku. Agent celny musi nie tylko reprezentować wysoki poziom merytoryczny, ale także mieć nieposzlakowaną opinię. Deregulacja zawodu znacznie ułatwia dostanie się na to stanowisko i już nie trzeba podchodzić do oficjalnego państwowego egzaminu. Nie oznacza to jednak, że każdy może zostać agentem celnym. Trzeba się wykazać wykształceniem oraz odpowiednim doświadczeniem.

Agent celny — jakie są wymagania?

Agent celny — czy wymagania są duże? Jest to bardzo istotna funkcja. Osoba na tym stanowisku jest pośrednikiem między celnikami a przewoźnikami. Dlatego też taka osoba musi się wykazać dużym talentem merytorycznym, a także nieposzlakowaną opinią. Całe doświadczenie zawodowe oraz wykształcenie muszą być potwierdzone dokumentami — za weryfikację odpowiada Izba Skarbowa. Dyrektor izby ma 120 dni na podjęcie decyzji, a samo wystąpienia o wpis na listę agentów celnych jest bezpłatne. Jeżeli kandydat nie jest zadowolony z decyzji dyrektora, to może się zawsze odwołać w ciągu 14 dni od daty wystawienia wniosku. Warto podkreślić, że można stracić uprawnienia w momencie przekroczenia uprawnień lub popełnienia przestępstwa skarbowego. 

Agent celny — jakie dokumenty trzeba złożyć? Żeby zostać oficjalnym agentem celnym, trzeba złożyć:

 • wniosek o wpisanie na listę agentów celnych, który można ściągnąć na stronie Izby Skarbowej,
 • dokument potwierdzający ukończenie studiów podyplomowych - muszą to być oryginalne świadectwa z uczelni związanej z naukami ekonomicznymi,
 • dokument potwierdzający doświadczenie w branży celnej - minimum 3-letnie i należy je zdobyć nie wcześniej niż 5 lat temu,
 • zaświadczenie o niekaralności.

Gotowe dokumenty należy wysłać listownie lub wybrać się osobiście do Izby Skarbowej. Warto pamiętać, że doświadczenie i nauka w kraju członkowskim wspólnoty europejskiej też potwierdza kwalifikacje kandydata.

Jak wygląda procedura celna
 

 

Działasz w międzynarodowej branży transportowej - sprawdź ofertę giełdy ładunków online