Blog
BAF

Powiązane artykuły

BAF

11.04.2021

BAF

Na dokumentach związanych z wyceną konkretnego przewozu ładunku zawsze widnieje szereg oznaczeń, które powinien rozszyfrować każdy importer. Jednym z nich jest tajemniczy skrót BAF. Jest to dodatek frachtowy/paliwowy, czyli dodatkowe opłaty naliczane przez firmy transportowe i spedycyjne w przypadku zmiennych kosztów ponoszonych w procesie przewozu. Celem dodatku BAF jest zrównoważenie poniesionych kosztów, które zależą od zmian cen ropy oraz wahania waluty.

Co to jest BAF?

BAF (z ang. Bunker Adjustment Factor) to korekta paliwowa. Innymi słowy jest to mechanizm działający automatycznie, którego zadaniem jest korygowanie obowiązujących stawek transportowych zależnych od cen paliw. Jak powszechnie wiadomo, ceny te zmieniają się bardzo dynamicznie, dlatego BAF w transporcie jest tak istotny, szczególnie dla firm spedycyjnych, gdyż w ich przypadku cena za paliwo stanowi niemały procent całej transakcji, czyli poniesionych kosztów transportu towarów. Właśnie dlatego firmy transportowe stosują rozwiązanie polegające na doliczeniu do swoich usług odpowiedniego procentu dodatku paliwowego do obowiązujących stawek bazowych.

Jak wygląda mechanizm obliczania dodatku paliwowego BAF?

Obliczanie dodatku paliwowego BAF jest zawsze regulowane indywidualnie przez konkretną firmę spedycyjną, jednak zazwyczaj oblicza się go na podstawie średniej ceny hurtowej za 1 m3 oleju napędowego wedle ceny obowiązującej w poprzednim miesiącu. Pobierane dane są zgodne z tymi, które publikuje PKN Orlen. Co ważne, firmy spedycyjne mają prawo do zmian dotyczących wyliczeń i nie mają obowiązku informowania o tym.

CAF – kolejny, równie istotny skrót

Podczas zapoznawania się ze szczegółami BAF warto również wspomnieć o CAF (Currency Adjustment Factor). Jest to dodatek walutowy, który podobnie jak w przypadku dodatku paliwowego jest związany z kontrolowaniem wahań kursów walut na podstawie analizy zysków i strat. CAF ma na celu pokrycie częściowych kosztów ponoszonych przez firmy spedycyjne podczas rozliczania się z innymi podmiotami z branży transportowej, które korzystają z innej waluty. Najczęściej wartość dodatku walutowego jest ustalana raz na miesiąc, jednak może dynamicznie się zmieniać, w zależności od indywidualnych ustaleń spedytora.

Specyfika rozliczania firm spedycyjnych i transportowych

W przypadku BAF i CAF warto także zgłębić temat specyfiki rozliczania firm spedycyjnych. Na wartość ich przychodu ma wpływ wiele czynników, wśród których można wymienić między innymi odległość i rodzaj trasy przewozu, obszar świadczonych usług, w tym lokalizację miejsca załadunku i rozładunki, a także rodzaj i wartość samego ładunku. Dodatkowo istotne są sposób pakowania i wielkość jednorazowej partii towaru (masa i objętość), a także podatność transportowa. Ważna jest także sezonowość popytu i cen, dni wolne od pracy podczas świadczenia usług oraz zakres czynności dodatkowych. Wszystkie z wymienionych czynników mają wpływ na ostateczny cennik spedytora, podobnie jak BAF, CAF czy też dopłata drogowa związana z korzystaniem z płatnych dróg.