Bordero

03.03.2022

Co to Bordero w transporcie?

Skuteczne i prawidłowe transportowanie oraz przewożenie towarów powinno przede wszystkim opierać się na zachowaniu nie tylko wymogów bezpieczeństwa, ale i przepisów prawnych. Jest to szczególnie istotne w przypadku transportowania produktów na rynku międzynarodowym. Wśród dokumentów, które pomagają w całym procesie jest Bordero, czyli dokument pomocniczy. Jego szczególne obowiązywanie dotyczy transportu drogowego i kolejowego. Warto więc wiedzieć co to jest Bordero i w jakich sytuacjach posiadanie tego dokumentu będzie szczególnie istotne. Informacje na ten temat znajdują się w niniejszym artykule.

Bordero dokument

Zgodnie z powszechnymi definicjami można wprost wyjaśnić, czym jest Bordero. Dokument ten jest pomocniczym dokumentem stosowanym w transporcie nie tylko drogowym, ale i kolejowym. Zawiera on przede wszystkim listę przewożonych towarów, które są odpowiednio skorelowane z kopiami dokumentów przewozowych. Z zasady dokument ten ma miejsce w przypadku organizowania przesyłek o charakterze zbiorowym i jest on wystawiany na spedytora nadawczego. Następnie jest przesyłany do spedytora odbiorczego, a ten dopiero na jego podstawie może dopełnić dalszych procedur związanych z towarami.

Wśród nich znajduje się rozformowanie przesyłki, podzielenie jej na partie ładunkowe tak, aby poszczególne zamówienia otrzymali finalni odbiorcy. Bordero zawiera również pełne zestawienie wszelkiego rodzaju ładunków, które w sumie tworzą przesyłkę zbiorczą. Oprócz tego, w dokumencie tym można znaleźć szczególne informacje dotyczące adresatów, nadawców oraz opisów poszczególnych produktów. Jednym z zamierzeń przygotowywania tego dokumentu jest danie szerszego pola do manewru planiście tworzącemu lepsze opcje dla rozdysponowania poszczególnych partii towarów.

Co to jest Bordero?

Z zasady w ramach przygotowywania dokumentu Bordero stawia się na podstawowe działania, które ma zagwarantować ten dokument. Z racji tego, że odwołuje się od do kopii drogowego dokumentu przewozowego, możliwe jest szybkie i sprawne ocenienie jakie towary są przesyłane. Z zasady jest to dokument, który doskonale sprawdza się w przypadku tzw. transportu drobnicowego. Co za tym idzie, najlepszym rozwiązaniem jest stawianie na Bordero, jeśli mają Państwo jednostkowe, osobno pakowanie opakowania. Taka drobnica może być wysłana w jednym, dużym transporcie np. do miasta lub państwa docelowego, gdzie jest rozdzielana na poszczególne partie do ściśle określonych okolicznych terenów. 

Myśląc o tym, co to jest Bordero w transporcie, warto zwrócić uwagę na to, że jest to rozwiązanie idealnie wpasowujące się w politykę ekonomicznego zarządzania transportem wszelkiego rodzaju towarów. To właśnie cechy planistów są wyjątkowo ważne, jeśli firma transportowa chce doskonale realizować swoje zadania. Dokument ten jest bardzo opłacalny ekonomicznie, ponieważ ułatwia pełną organizację całego transportu drobnicowego. W jego treści można zaplanować zarówno dobór opakowań, jak i wybranie dobrej kolejności pakowania. Dzięki temu dokumentowi można wyciągnąć maksymalne możliwości z pakowności pojazdu – zarówno drogowego, jak i kolejowego. Profesjonaliści doskonale wiedzą, że korzystanie z tego dokumentu jest kluczowe nie tylko przy planowaniu wysyłki, ale również i przy jej odbieraniu.

Kiedy stosuje się Bordero?

Jak już zostało to podkreślone wcześniej, głównym celem stosowania Bordero są przesyłki o charakterze zbiorowym. To właśnie przy takim użyciu jest możliwe dokładne zaplanowanie całego etapu transportowego. Co więcej, stosuje się go właśnie wtedy, kiedy na pewnym etapie transportowania zamierza się rozdzielić jeden transport na kilka części.

Podstawowa logistyka operacyjna w transporcie opiera się na tym, żeby nie robić tzw. pustych przejazdów. Dotyczy to zwłaszcza sytuacji, w których byłaby zapełniona wyłącznie część ładowni np. samochodu ciężarowego. W takiej sytuacji o wiele lepszym rozwiązaniem jest dopełnienie pojazdu o produkt i przesyłki, które mają trafić w ten sam rejon, ale do innych klientów. Dzięki dobrej logistyce i zaplanowaniu pojazdu można zorganizować tego typu przesyłkę zbiorową. Bordero stosuje się więc wtedy, gdy stara się zapewnić możliwie całą ładowność pojazdu. Jednocześnie stosuje się ten dokument, gdy chce się mieć pewność, że każda z przesyłek została odpowiednio zabezpieczona i jest dobrze chroniona. 

Wystawienie dokumentu Bordero w transporcie międzynarodowym

Co do zasady wystawianie dokumentu Bordero w przypadku transportu o charakterze międzynarodowym spoczywa na spedytorze nadawczym. To właśnie on sporządza dokumentację, którą następnie przesyła do spedytora odbiorczego. Jest to kluczowe, jeśli chcą Państwo, aby ładunek został odpowiednio rozładowany. Mowa tu przede wszystkim o sprawności całej procedury, jak i o uniknięciu pomyłki na etapie dzielenia transportu na mniejsze partie. Dzięki sprawnemu i jasnemu opisaniu ładunku spedytor odbiorczy bez przeszkód rozdzieli partie zbiorowego transportu na poszczególne partie, które trafią do końcowych odbiorców przesyłanych towarów.

Dokument Bordero – co dokładnie zawiera się w jego treści?

W tym miejscu warto wyjaśnić, jakie dokładnie informacje powinny się znaleźć w tym dokumencie. Z zasady jest on wypełniany przez nadawcę i choć może wydawać się to skomplikowane, w praktyce wcale takie nie jest. Przede wszystkim wystarczy podążać za wskazówkami poszczególnych rubryk zawierających szczegółowe, konieczne do zamieszczenia informacje. Co do zasady Bordero powinien mieć w swojej treści informacje takie jak:

Pełne zestawienie ładunków, które tworzą daną przesyłkę zbiorczą – kluczowe jest, aby nie pominąć ani jednego produktu, towaru, ponieważ później może wywołać to swego rodzaju chaos.

Pełne informacje o adresatach – dzięki temu będzie możliwe lepsze rozplanowanie podzielenia transportu na mniejsze partie.

Dane nadawców – tu warto zwrócić uwagę na to, że w ramach spedycji może mieć miejsce transport towarów:

  • od kilku nadawców do jednego odbiorcy,
  • od jednego nadawcy do kilku odbiorców,
  • od kilku nadawców do kilku odbiorców.

Opisy produktów, których przewozem się Państwo zajmują – jest to istotne m.in. jeśli wśród nich znajdują się towary wrażliwe, narażone na uszkodzenia. Poinformowanie o tym fakcie bardzo dobrze wpłynie na całym proces transportowania towarów.

Oczywiście, wśród informacji o ładunku znajdują się treści dotyczące całkowitej wagi, na które składają się poszczególne paczki. Oznacza to, że Bordero ma w swojej treści zarówno informacje o poszczególnych towarach, jak i o całościowym wymiarze produktów transportowanych. Poza tym znaleźć można tam informacje o obieraniu przesyłek, w tym o tych, które już zostały opłacone, a które będą opłacane za pobraniem. Z oczywistych względów dokument ten nie jest potrzebny, jeśli ma miejsce transport produktów od jednego nadawcy do jednego odbiorcy.

Dokument do indywidualnej przesyłki

Warto zaznaczyć również to, że Bordero jest dokumentem stosowanym dokładnie w indywidualnej dokumentacji przesyłek. Co do zasady przy konsolidowaniu przesyłek stosuje się Bordero i każdy odbiorca musi potwierdzić, że ładunek został dostarczony w komplecie. Odpowiednie adnotacje umieszcza on właśnie na tym dokumencie. W przypadku braków w zamówieniu możliwe jest również zbadanie przyczyny tego stanu rzeczy. Bordero jest niezwykle istotne również przy rozliczaniu się z poszczególnymi klientami, których ładunek był przewożony.

Czy Bordero jest dokumentem obowiązkowym?

Na samym wstępie zostało wyraźnie podkreślone, czym jest Bordero. Dokument ten pełni funkcję pomocniczą w transporcie kolejowym i drogowym. Co za tym idzie, nie jest on dokumentem obowiązkowym. Przepisy prawa nie wymagają, aby przygotować w transporcie właśnie ten dokument. Jego stosowanie ma na celu wyłącznie ułatwienie transportu i zapewnienie najlepszej logistyki przez firmy transportowe. Z tego też powodu na to rozwiązanie decydują się przede wszystkim eksperci z branży transportowej.