Długość tira

09.09.2022

Długość tira

Prawo dotyczące transportu drogowego jest niezwykle ważne, a niedostosowanie się do niego może powodować szereg mandatów czy innych kar. Sytuacja wygląda tak samo w przypadku poruszania się po drogach samochodów ciężarowych. Istnieje wiele przepisów dotyczących praw i obowiązków kierowcy, jego czasu pracy czy dozwolonej prędkości, a także ładowności czy wielkości pojazdu. Wśród tych ostatnich wymienić można długość tira. Przepisy jasno regulują te wartości.

Czym jest samochodów ciężarowy?

W Polsce, jak i na całym świecie istnieje szereg przepisów dotyczących transportu ciężarowego dotyczących zarówno pojazdów i sposobu ich poruszania się po określonych ulicach, jak i ich kierowców. Ich przestrzeganie powinno być kontrolowane nie tylko przez osobę poruszającą się danym pojazdem, ale również przez spedytora czy właściciela firmy transportowej. Aby dowiedzieć się, czy konkretny pojazd pod nie podchodzi, warto odpowiedzieć sobie na pytanie, co tak właściwie uważane jest za samochód ciężarowy. 

Zgodnie z ustawą o podatku VAT za samochód ciężarowy uważamy pojazd o całkowitej masie przekraczającej 3,5 tony. Poza tym, samochodem ciężarowym są także pojazdy, których konstrukcja wyklucza ich użycie w celu innym, niż związanym z działalnością gospodarczą. Wśród tych wymienić możemy chociażby pojazdy samochodowe o jednym rzędzie siedzeń z oddzieloną strefą na ładunek, zamkniętą lub otwartą. 

Jakie wymagania powinien spełniać samochód ciężarowy?

Aby samochód ciężarowy mógł w pełni legalnie poruszać się drogach, niezbędne jest, aby miał on określone wymiary i parametry. Dzięki temu możliwe jest jego bezpieczne użytkowanie bez martwienia się o mandaty. Przepisy jasno ustalają nie tylko długość oraz wielkość pojazdu, ale również to, w jakich płaszczyznach i na jaką odległość może wystawać ładunek, jaki jest maksymalny nacisk na jedną oś czy też dopuszczalną masę całkowitą pojazdu składowego. Warto zaznaczyć, że parametry te mogą różnić się w zależności od liczby osi w danym pojeździe, a także rodzaju drogi, po którym dany pojazd się porusza. 

Zgodnie z przepisami, szerokość pojazdu nie może przekraczać 2,55 metra, z kolei w przypadku pojazdu z izolacją przeznaczonego do transportu towaru o określonej temperaturze jest to 2,60 metra. Jeśli mówimy o wysokości pojazdu dopuszczonego do ruchu drogowego w Polsce nie może ona przekraczać 4,00 metra. 

Długość tira – przepisy

Dziennik ustaw wyraźnie określa maksymalną długość różnego rodzaju pojazdów, w tym również tych ciężarowych. Z jego treści wynika, że długość tira maksymalna w przypadku pojedynczego pojazdu wynosić może 12 metrów, dla pojazdu samochodowego i naczepy wartość ta wynosić może do 16,5 metra, z kolei zespół dwóch pojazdów może mieć nawet 18,75 metra. W przypadku zespołu trzech pojazdów, czyli ciągnika z przyczepami, maksymalna długość takiego zestawu to 22 metry. Jeśli samochód ciężarowy przekracza te parametry, zgodnie z prawem nie powinien się on poruszać po drogach publicznych. Złamanie tych zakazów może skutkować nie tylko mandatem, ale również odebraniem prawa jazdy czy nawet poważniejszymi konsekwencjami, w zależności od przypadku. Długość tira to parametr, który należy respektować ze względu na bezpieczeństwo poruszających się po drogach publicznych osób.