Blog
Import a transport

Powiązane artykuły

Import a transport

30.03.2021

Import

Obecnie handel i w pewnym stopniu także produkcja ściśle wiążą się z importem, czyli przywozem towarów z innego kraju, często niebędącego państwem członkowskim Unii Europejskiej. Większość towarów znajdujących się w obrocie zostało wyprodukowanych poza granicami naszego kraju oraz innych krajów UE, zazwyczaj z uwagi na niższe ceny pracy i surowców niezbędnych do ich wytworzenia. Import niestety wiąże się także z uiszczeniem odpowiednio wysokiego podatku, którego wartość reguluje dość ściśle ustawa z dn. 11.03.2004 o podatku od towarów i usług. Import to proces dość czasochłonny, głównie ze względu na niezbędną odprawę celną oraz przymus dostarczenia wielu wymaganych przez nią dokumentów. W praktyce bowiem import równa się wprowadzeniu towaru na rynek.

Import towarów podstawową formą działalności większości firm

Import to termin doskonale znany większości przedsiębiorców, którzy sprowadzają towar, surowce lub półfabrykaty i fabrykaty z krajów spoza Unii Europejskiej. Polskie firmy sięgają głównie po towar sprowadzany z Chin oraz ze Stanów Zjednoczonych z kilku podstawowych powodów. 

Chiny to zurbanizowany kraj nastawiony na wytwórstwo, którego główną zaletą jest duża ludność oraz zaplecze finansowe umożliwiające szybki proces produkcyjny na nowoczesnych liniach produkcyjnych. W Chinach produkuje się wszystko – od podzespołów mechanicznych do przemysłu, aż po kosmetyki i produkty codziennego użytku. Niskie koszty pracy sprawiają, że cena wyprodukowania produktu jest znacznie niższa niż produkcja tego samego urządzenia w naszym własnym kraju – i to mimo dość dużych obciążeń podatkowych oraz kosztów związanych z transportem do kraju docelowego.

W USA jest zupełnie inaczej. Przedsiębiorcy często sięgają po towary ze Stanów Zjednoczonych mimo wyższych kosztów produkcyjnych niż w naszym kraju, jednak z innego powodu niż próba zwiększenia rentowności własnego biznesu jak w przypadku Chińskiej Republiki Ludowej. Z reguły w USA znajdziemy produkty i rozwiązania technologiczne niedostępne w innych państwach, a duży boom na emigrację spowodował, że obecnie wielu Polaków ma w tym kraju swoje dalsze lub bliższe rodziny.

Odprawa celna – niezbędne procedury

Odprawą celną nazywa się proces urzędowy mający za zadanie dopuszczenie do obrotu produktów importowanych. W jego skład wchodzi wiele czynności, które w efekcie mają wprowadzić towar do obrotu, a ich spełnienie jest dla wielu przedsiębiorców związane ze żmudnym dostarczaniem kolejnych niezbędnych dokumentów.

W imporcie niezbędna jest zawsze faktura wystawiona przez kontrahenta z zagranicy, która służy jako podstawowy dokument umożliwiający wycenę. Jeśli faktura nie została wystawiona – wystarczy faktura prowizoryczna bądź pro-forma, uzupełniona szczegółami na temat towaru wprowadzanego do obrotu, np. jego specyfikacji i przeznaczenia. Import do Polski wymaga także dostarczenia dokumentów firmowych.

Wielu przedsiębiorców zapomina o bezpieczeństwie, przez co nie przygotowują odpowiednio wcześniej dokumentów służących do oceny zagrożenia przez urzędników celnych. Zawsze towar pochodzący z importu z Chin powinien być objęty certyfikatem wystawionym przez samego producenta bądź zewnętrzną firmę/laboratorium. W takim dokumencie zawsze musi znaleźć się skład towaru oraz jego ewentualny wpływ na zdrowie i życie. Warto także przed odprawą celną zapytać o potrzebę dostarczenia innych dokumentów. Import towarów spoza UE i procedura celna różnią się w zależności od jego rodzaju, dlatego warto zawczasu ustalić jego zakres i odpowiednio się przygotować.

Koszty importowe i zwolnienia

Z importem wiążą się oczywiście także koszty, które mogą być bardzo wysokie w zależności od rodzaju konkretnego towaru. Do zapłaty podatku od importu do Polski są zobowiązane wszystkie osoby prawne oraz jednostki organizacyjne bez osobowości prawnej i osoby fizyczne. Muszą oni zapłacić cło w odpowiedniej wysokości, kwota uzależniona jest między innymi od rodzaju importowanego towaru, a także podatku od towarów i usług – VAT. Podstawę opodatkowania stanowi wartość celna (wraz z samym cłem należnym i akcyzą, jeśli występuje).

Oczywiście nie zawsze import towarów spoza UE równa się kosztom. W praktyce wielu przedsiębiorców może skorzystać ze zwolnień. Dla przykładu Narodowy Bank Polski nie musi opłacać kosztów importowych przy sprowadzaniu złota spoza UE, koszty nie będą także obowiązkowe w przypadku przewozu organów, krwi i komórek, a także walut, banknotów oraz monet używanych jako obecnie stosowany środek płatniczy. Co ciekawe – banknoty i monety kolekcjonerskie są już objęte podatkiem w założeniu o ich wartość numizmatyczną. Nie zapłacimy także podatku za import rzeczy spadkowych oraz osobistego użytku czy środków trwałych i wyposażenia wchodzącego w skład działalności gospodarczej. Brak obowiązku podatkowego obejmuje także towary o łącznej wartości niższej niż 22 Euro. Zwolnień jest jednak znacznie więcej i warto je poznać przed procedurą odprawy celnej. 

Inne koszty związane z importem

Wiemy już, co to jest import, warto poznać także dodatkowe pułapki, które czekają na nieświadomych i niedoświadczonych przedsiębiorców. Jednym z podstawowych kosztów związanych z importem z Wielkiej Brytanii oraz innych krajów jest cena ich transportu. Z reguły koszt sprowadzenia towarów z krajów niebędących członkami Unii Europejskiej jest dość wysoki, dlatego jest podstawowym czynnikiem wpływającym na ostateczną cenę produktu. Na wysoką cenę usług spedycyjnych wpływa między innymi bardzo duża odległość. Wiąże się ona z wielkimi nakładami finansowymi dla firmy transportowej, która jest zmuszona do zawarcia ich bezpośrednio w cenie przesyłki. Wiele firm korzysta z usług paczkowych, inne zamawiają palety, a jeszcze inne wykorzystują swój własny transport zorganizowany wewnętrznie. Import do Polski z Ukrainy i Wielkiej Brytanii po Brexicie bądź z Chin i USA jest tematem dość trudnym i wymagającym zgłębienia dużej wiedzy, dlatego bardzo często najlepszym wyborem okazuje się skorzystanie z usług firm zewnętrznych, które większość prac związanych z procedurą celną wezmą bezpośrednio na siebie. Przedstawicielstwo jednak kosztuje, dlatego i ono może wpłynąć w dużym stopniu na ostateczną cenę produktu.