Kategorie prawa jazdy

08.06.2022

Kategorie prawa jazdy

Prawo jazdy w Polsce wymaga spełnienia określonych kryteriów. Można rozpocząć kurs na 3 miesiące wczesniej, zanim osiągnie się wymagany minimalny wiek. Poniżej przedstawiamy wymagania wiekowe wraz z listą uprawnień do posługiwania się konretnymi typami pojazdów. 
 

Prawo jazdy AM
Aby posługiwać się tą kategorią prawa jazdy AM należy mieć ukończone 14 lat. AM uprawnia do poruszania się na drogach pojazdami:

 • quad lekki
 • motorower
 • zespół połączonych pojazdów (powyższych)
   

Prawo jazdy A1
Należy mieć 16 lat. Uprawnienia A1:

 • pojazdy z kategorii AM
 • motocykl do 125 cm3, mocy do 11kW
 • trójkołowy motocykl (maksymalna moc 15 kW)


Prawo jazdy A2
Należy mieć 18 lat. Uprawnienia A2:

 • pojazdy z kategorii AM
 • spełniający kryteria motocykl:  moc do 35 kW
 • motocykl trójkołowy do 15 kW

Prawo jazdy A
Kryterium wiekowe - 20 lat (w przypadku kiedy posiadane jest prawo jazdy kat A2 przez 2 lata), 24 lata (kiedy nie masz przez dwa lata kat A2).

Posiadacz kategorii A może prowadzić:

 • każdy motocykl, niezależnie od jego mocy
 • pojazdy wymienione w kategorii AM
   

Kategoria prawa jazdy B1
Można przystąpić do egzaminu w wieku 16 lat. Uprawnienia B1 umożliwiają prowadzenie: 

 • duży quad 
 • pojazdami z kategorii AM

Kategoria prawa jazdy B
Najbardziej popularne prawo jazdy w Polsce. Mozna ubiegać się od 18 roku życia. 
Kierowca kategorii prawa jazdy B może posługiwać się następującymi pojazdami:

 • pojazd, który nie przekracza całkowitej masy 3,5 t, nie dotyczy autobusu i motocykla
 • pojazd z kategorii AM
 • przy dodatkowym egzaminie również posługiwanie się zespołem złożonym dodatkowo z przyczepy 
 • ciągnik rolniczy
 • ciągnik rolniczy i lekka przyczepa do 750 kg
 • powyżej 3 lat posiadania prawa jazdy kat B można również korzystać z motocykla do 125 cm3
   

Kategoria prawa jazdy B+E
Podobnie jak w kategorii B należy mieć 18 lat. Uprawnienia kategorii B+E

 • pojazd złożony z ciągnika z przyczepą lub przyczepami
 • pojazd lub zespół pojazdów wolnobieżnych
   

Kategoria prawa jazdy C
Można się ubiegać w wieku 21 lat. Uprawnienia kategorii C
 

 • pojazdy o dopuszczalnej masie ponad 3,5 ton, z wyłączeniem autobusów
 • pojazd z kategorii prawa jazdy AM
 • ciągnik rolniczy (wraz z przyczepą)  i pojazd wolnobieżny


Kategoria prawa jazdy C1
Można się ubiegać w wieku 18 lat. Uprawnienia C1 do:

 • posługiwania się pojazdem o masie od 3,5 do 7,5 ton
 • pojazdy z kategorii AM
 • pojazdy wolnobieżne
 • ciągniki rolnicze
 • zespóły pojazdów rolniczych lub wolnobieżnych


Kategoria prawa jazdy C1+E
Należy mieć 18 lat. Uprawnia C1+E:

 • zespół pojazdów do 12 ton: pojazdy, przyczepy, ciężarówka z przyczepą
 • zespół złożony z ciągnika i przyczep
 • zespół pojazdów wolnobieżnych


Kategoria prawa jazdy C+E 
Należy mieć 21 lat. Uprawnienia Kategorii C+E

 • zespół pojazdów wyszczególnionych w C (łącznie z przyczepami)
 • zespół pojazdów wolnobieżnych i ciągników wraz z przyczepami

Kategoria prawa jazdy D
Należy mieć ukończone 24 lata Uprawnienia kategorii D:

 • autobusy
 • autobus plus przyczepa (do 750 kg)
 • pojazd kat AM
 • ciągnik rolniczy
 • zespoły rolnicze i pojazdy wolnobieżne (do 750 kg)

Kategoria prawa jazdy D1
Można się ubiegać w wieku 21 lat. Uprawnienia prawa jazdy D1:

 • autobus do 17 osób wraz z kierowcą, długość maksymalna autobusu do 8 m
 • zespół pojazdów powyżej
 • pojazd kategorii AM
 • ciągnik rolniczy
 • pojazdy wolnobieżne i ciągnik rolniczy wraz z lekką przyczepą (max 750 kg)

 

Kategoria prawa jazdy D1+E
Należy mieć 21 lat. Uprawnienia kategorii D1+E

 • pojazdy z kategorii D1 plus przyczepy
 • zespół pojazdów wolnobieżnych, ciągnika wraz z przyczepami

 

Kategoria prawa jazdy D+E
Należy mieć 24 lata. Kategoria prawa jazdy D + E uprawnia do prowadzenia:

 • pojazdów wyszczególnionych w kategorii D
 • zespółu ciągników rolnych i pojazdów wolnobieżnych wraz z przyczepamiKategoria prawa jazdy T
Należy mieć 16 lat. Uprawnienia prawa jazdy kategorii T do prowadzenia:

 • ciągnika rolniczego
 • pojazdu wolnobieżnego
 • zespołu pojazdów: ciągnik plus przyczepa/przyczepy
 • pojazd z kategorii AM

Kategoria prawa jazdy na Tramwaj
Należy mieć ukończone 21 lat i uprawnia do jazdy tramwajemZa: https://www.gov.pl/web/gov/kategorie-prawa-jazdy