Konosament
18.10.2021

Co oznacza pojęcie konosament?

Czym jest konosament? Z punktu widzenia transportu morskiego jest to najważniejszy dokument, który powinien być przy każdym ładunku. Różnica polega na tym, że nie jest to rodzaj umowy przewozu, a potwierdzenie przyjęcia ładunku na trasę morską. Konosament jest to także deklaracja morskiego przewoźnika, że po dotarciu na miejsce cały dobytek zostanie wydany w porcie nadawcy. W tego typu dokumencie znajdziesz wiele podstawowych informacji, które nie ograniczają się tylko do zwykłych danych osobowych. Znajdują się także tam informacje dotyczące ładunku, kontenera, plomby oraz ilości przekazanego dobra. Co ciekawe, jest kilka rodzajów konosamentów i przed jego wystawieniem należy się upewnić, czy jest to ten, którego oczekujemy. Tego typu dokument to podstawa w transporcie morskim, która reguluje kwestie pomiędzy: nadawcą - przewoźnikiem morskim - portem - adresatem. Jest to także dowód w sytuacjach spornych i warto zadbać o prawidłowe wypełnienie deklaracji, która chroni interesy wszystkich stron. 

Konosament morski — co w nim znajdziemy?

Co powinien zawierać dobrze wypełniony konosament morski? Przede wszystkim podstawowe dane o adresacie oraz nadawcy, które pozwolą na identyfikację obu oraz wydanie przesyłki w porcie docelowym. Konosament nie jest formą umowy samą w sobie, ale jest dowodem na jej zawarcie i w przypadku problemów oraz uszkodzeń dobytku można składać reklamację, a także ewentualną rekompensatę. W morskim liście przewozowym znajdują się także dane na temat portu, przewoźnika oraz statku. Daje ono prawo do dysponowania ładunkiem, który dotarł do portu docelowego. Dobrze wypełniony papier nie tylko znacznie oszczędzi czas, ale także ułatwi proces odbioru przesyłki z kontenera. Jest to papier wartościowy, który reprezentuje konkretny ładunek.

Konosament — jakie dane jeszcze tam znajdziemy? Ten bardzo istotny dokument w transporcie morskim zawiera także niezbędne informacje dotyczące ładunku. Nadawca oraz odbiorca dowiedzą się także, gdzie będzie jego kontener, jaki będzie miał numer, a ponadto dowie się o numerze plomby. Przy odbiorze także będzie wiadomo, ile i jakie rodzaje opakowań powinny się znajdować w przesyłce. Jest to rodzaj dokumentu, który jest niezastąpiony w przewozach morskich i należy pilnować kwestii jego prawidłowego wypełnienia. Oszczędzi to nam nie tylko sporo czasu przy odbiorze ładunku, ale także będzie stanowić solidny dowód w przypadku złożenia reklamacji na nieprawidłowe obchodzenie się z ładunkiem. 

Morski list przewozowy — do czego będzie nam potrzebny?

Dlaczego morski list przewozowy jest tak ważny w transporcie morskim? Jest to papier wartościowy, który stanowi prawo do ładunku oraz dysponowania nim. Nie jest to kontrakt na przewóz sam w sobie, ale istotny dowód na jej zawarcie. Jest to dokument stanowiący o stosunku prawnym pomiędzy nadawcą a przewoźnikiem, a także informacja dla portu docelowego komu wydać przesyłkę. Co ciekawe, konosament jest zbywalny i prawa do ładunku można przenieść na inną osobę. Wtedy to inny podmiot lub osoba fizyczna będą mieć pełnię praw do zawartości kontenera morskiego. Morski list przewozowy będzie nam za każdym razem potrzebny, kiedy będziemy chcieli odebrać ładunek z portu i musimy potwierdzić naszą tożsamość oraz prawo własności.

Jakie zadanie ma tego typu dokument przewozowy? Konosament jako papier wartościowy ma trzy podstawowe zadania. Jest to:

  • dowód przyjęcia towaru w porcie oraz przez przewoźnika morskiego;
  • imienne, na zlecenie lub na okaziciela świadectwo dysponowania oraz pełnego prawa do całej zawartości ładunku;
  • najważniejsze potwierdzenie zawarcia umowy pomiędzy stronami, a także poświadczenie ustalonych warunków.

Dlatego też warto zadbać o prawidłowe sporządzenie listu przewozowego. Jasno określi on nasze wymagania, co zawiera ładunek, a także warunki, jakie może zapewnić przewoźnik morski. Jest to bardzo ważny dokument w sprawach spornych — warto go zachować dla siebie i poczekać do pełnej realizacji przewozu.

Dokumenty w transporcie morskim — kto je wystawia?

U kogo musimy się upominać o ważny dokument w transporcie morskim? Za każdym razem powinien to być przewoźnik, czyli w przypadku terminologii transportu morskiego armator. To w jego interesie oraz nadawcy jest sporządzenie prawidłowego i jasno sformułowanego dokumentu, który wyznacza ramy i warunki przewozu. Ważne jest, aby podać tam dane adresowe portu i stron uczestniczących w umowie. Ponadto, trzeba dobrze opisać ładunek ilościowo, wymiarowo, a także miejsce jego składowania. Pozwala to na znacznie szybszy odbiór w porcie, a także łatwiejszą drogę w przypadku ewentualnych szkód. Konosament to istotny dokument w logistyce, bez którego nie obejdzie się żaden przewóz drogą morską.

Jaki list przewozowy morski możemy dostać? Obecnie armatorzy korzystają z wielu rodzajów konosamentów, które różnią się kilkoma istotnymi szczegółami. Wyróżniamy:

  • konosament zwykły — wystawiany bezpośrednio i dotyczy przewozu ładunku tylko jednym statkiem;
  • konosament bezpośredni — dotyczy przewozu z przeładunkiem w jednym lub kilku portach przy pomocy więcej niż jednego przewoźnika;
  • konosament przewozu kombinowanego — wystawia go armator, który przejmuje rolę przewoźnika CTO oraz ponosi pełną odpowiedzialność za ładunek nawet przy użyciu kilku środków transportu;
  • konosament FIATA — wystawia goe, który przejmuje rolę dominującą jako MTO i ponosi pełną odpowiedzialność za uszkodzenia lub utratę całego ładunku.

Jak dokumenty są ważne w transporcie morskim?

Czy konosamenty są naprawdę tak bardzo ważne w transporcie morskim? Tak, jest to istotny dokument, który nie będąc umową i tak reguluje wiele kwestii w przewozie ładunków na statkach. Daje ono nie tylko pełnię praw do dysponowania całą zawartością kontenera, ale także znacznie ułatwia formalności przy odbieraniu przesyłki w porcie. Warto za każdym razem dbać o formalności, a także dokładnie wypełnić konosament — będący potwierdzeniem przyjęcia ładunku przez armatora. Stanowi on także istotny dokument w sytuacjach spornych, który pozwala nie tylko ubiegać się o odszkodowanie za uszkodzenie ładunku, ale również jego utratę. W logistyce dobrze sporządzona dokumentacja ma wielką siłę i warto pilnować jej prawidłowego prowadzenia — to tyczy się także klientów firm przewozowych.

Szukasz sposobów optymalizacji przewozu ładunków w swojej firmie? Zarejestruj sie i przetestuj giełdę ładunków i transportu.