Kontyngent

04.04.2021

Kontyngent

Kontyngent to w dużym skrócie obowiązkowe dostawy na rzecz konkretnego państwa, wśród których można wymienić kontyngenty wojskowe czy żywnościowe. Warto wiedzieć również, że jest to limit ilościowy, inaczej nazywany pulą zezwoleń zagranicznych, ustalony przez władze publiczne, wydawany na rok kalendarzowy i dotyczący korzystania z pewnego prawa lub zakresu partycypacji w pewnych nakładach. Stosowanie kontyngentów ma ogromne znaczenie, gdyż pozwala określić z góry maksymalne rozmiary konkretnych operacji.

Co to kontyngent? – definicja

Kontyngent wedle definicji oznacza ustaloną liczbę bądź konkretną sumę produktów, jaka może zostać przywieziona do kraju z zagranicy w określonym czasie. Co ważne, kontyngenty pozwalają na przywóz określonej ilości produktu po stawkach celnych przywozowych niższych niż cena, która jest zwykle stosowana w jego przypadku. W teorii występują dwa rodzaje kontyngentów. Jednym z nich jest kwota globalna, która określa wielkość importu w jednostkach na określony okres bez wyróżniania poszczególnych państw. Zatem zostaje wyznaczona maksymalna granica, której nie można przekroczyć, a kraj importujący może wybrać, skąd dokona importu. 

Natomiast drugim rodzajem kontyngentu jest kwota indywidualna. Mówimy o niej wtedy, gdy wielkość importu jest oznaczona dla dostawcy w odniesieniu do kwoty globalnej. W takim przypadku jej wielkość dla poszczególnych krajów jest ustalana proporcjonalnie do udziału danego kraju w imporcie na podstawie poprzednich okresów. W takiej sytuacji dopuszczalne jest również stosowanie zasady pierwszeństwa, na czym najwięcej zyskują stali dostawcy mający pewne przywileje. Ponadto o kwocie indywidualnej można mówić w przypadku drugiej formy, czyli tak zwanej kwoty dwustronnej o podstawie umownej. W teorii oznacza to, że kwota importowa jest ustalana indywidualnie na podstawie umów. Dotyczy ona jedynie partnera umowy, dlatego może się zdarzyć, że kwota ta stanowi pewną część kwoty globalnej zarezerwowanej właśnie dla partnerów wspomnianych umów.

Kontyngent w praktyce
Warto także wiedzieć, co oznacza stosowanie kontyngentów i kwot określających liczbę produktów w praktyce. Otóż wedle przyjętych przepisów z importem, na który zezwala państwo, wiąże się także stosowanie ceł. Zatem w przypadku ilości produktu mieszczącej się w kwocie wyznaczonej przez importera towary te będą zwolnione z opłaty celnej bądź będzie ona niższa niż powszechnie obowiązująca. Jeśli tylko maksymalna granica zostanie przekroczona, wówczas państwo nakłada cło w normalnej wysokości.

Kontyngent zezwoleń jest przyznawany na podstawie umowy międzynarodowej właściwemu organowi Rzeczypospolitej Polskiej, który następnie ma obowiązek przekazać zwolnienia przewoźnikom drogowym. Samego podziału zwolnień, zarówno podstawowych, jak i dodatkowych, dokonuje Komisja Społeczna, a przedsiębiorca może otrzymać zezwolenie zagraniczne na przewóz rzeczy na podstawie złożonego wniosku. Istotne są również obowiązujące limity, z których wynika, że jeden przedsiębiorca nie może przekroczyć 25% całego rocznego kontyngentu jednego rodzaju zezwoleń dla kraju otrzymanego na dany rok.

Prowadzisz firmę międzynarodową? Sprawdź naszą giełdę ladunków