Ładunek
18.10.2021

Ładunek — jaka jest definicja?

Ładunek - jaka jest jego definicja? Technicznie są to wszystkie dobra materialne, które odpłatnie są przewożone w ramach łańcucha dostaw. Może on odbywać się drogą powietrzną, lądową lub morską. Każdy typ ładunku klasyfikuje się na podstawie określonych cech fizycznych, właściwości chemicznych, fizykochemicznych oraz biologicznych. Taka klasyfikacja pozwala na dobranie odpowiedniej techniki przewozu, rodzaju opakowań i zabezpieczeń, a także sposobu ułożenia w trakcie transportu. Przedsiębiorstwo spedycyjne powinno nie tylko zagwarantować szybki czas dostarczenia ładunku do punktu docelowego, ale ponadto dopilnować jakości przewozu oraz bezpieczeństwa. Za każdym razem należy stosować optymalne środki i warunki, z których będzie zadowolony każdy z klientów. Warto także zadbać o odpowiednie procesy logistyczne, które uproszczą załadunek i rozładunek, przy jednoczesnym zagwarantowaniu dobrego stanu towaru klienta. Ładunki zazwyczaj przewozi się na paletach, skrzyniach, nadwoziach wymiennych oraz standaryzowanych kontenerach. 

Czym jest ładunek powrotny?

Czy transport ładunków to skomplikowany proces? To zależy, jak na to spojrzymy. Pojęcie ładunku zamyka się w całości dóbr, które znajdują się w określonej przestrzeni ładunkowej. I tak zawartość wraz z odpowiednimi procesami powinna w całości oraz bez uszkodzeń dotrzeć w wyznaczone miejsce prosto do klienta lub do punktu przeładunkowego. Kwestia zatrzymywania się w danych miejscach i przepakowywania do innego transportu jest zależna od odległości oraz miejsca dotarcia transportu. W każdym miejscu wyładowane lub przeładowane dobra są zabierane i pozostaje pusta przestrzeń, która będzie wracać tę samą drogę powrotną. W takim wypadku warto pomyśleć o sprawnym procesie logistycznym, który zwiększy dochód z przejazdu z ładunkiem. 

Czy warto inwestować w ładunki powrotne? Ładunek powrotny to możliwość wypełnienia pustej przestrzeni kolejnym dobrem, które jest dedykowane do miejsca rozpoczęcia Twojego transportu. Jest to proces często wykorzystywany w spedycji, który znacząco zwiększa opłacalność trasy — transport drogowy lub kolejowy nie odbywa się wtedy na pusto. Droga powrotna generuje koszta mniej więcej na tym samym poziomie, dlatego warto zwiększyć szanse zarobku. Czy ładunki powrotne to częste zjawisko? Występuje praktycznie w każdej firmie zajmującą się przewozami. Zwłaszcza w małych firmach, które z braku efektu skali muszą liczyć się z większymi kosztami — taki kurs załadowany w obie strony znacząco podnosi opłacalność całego zlecenia. 

Jak definiujemy ładunki masowe?

Ładunki masowe — czy jest to opłacalne dla Twojej firmy? Jeżeli nasze przedsiębiorstwo specjalizuje się w przewozie dóbr jednego typu, to jest to jedyna możliwość. Ładunki masowe są za każdym razem przewożone w dużych partiach i często występują bez opakowań. Tyczy się to zwłaszcza materiałów, takich jak węgiel, zboże, pasza, sól, siarka, nawozy sztuczne, cement, piasek oraz żwir. Tyczy się to także substancji w postaci płynnej jak ropa naftowa, oleje, chemikalia, soki owocowe lub mleko. Tego typu transporty najczęściej przewozi się koleją lub statkiem. Jest to transport bardzo wymagający, część z tych towarów wymaga odpowiednich warunków i temperatury, które mogą wpłynąć na ich jakość oraz przydatność.

Czego od nas wymagają towary masowe? Przede wszystkim odpowiedniej przestrzeni transportowej. Tyczy się to zwłaszcza produktów w postaci płynnej i sypkiej. Na rynku znajduje się wiele firm, które specjalizują się w budowie nadbudów, wagonów oraz kontenerów specjalistycznych w transporcie morskim, drogowym oraz kolejowym. Tego typu przewóz towarów wymaga od nas sporej specjalizacji, a także jest bardzo zależny od wahań na rynku. Dlatego inwestowanie w ten typ transportu obliguje nie tylko do większej ostrożności, ale również zdobycia sporej wiedzy. Przewożenie dóbr w postaci płynnej lub sypkiej na masową skalę jest mocno regulowany zwłaszcza na rynku Unii Europejskiej. Przy każdym zleceniu warto także zapoznać się, czy przewoźnik ma dostosowane pojazdy do określonego typu towaru.

Ładunek ponadgabarytowy - jaka jest dokładna definicja?

Ładunek ponadgabarytowy — jakiego rodzaju są to przewozy? Jest to rodzaj specjalistycznej usługi transportowej, która gwarantuje przewóz dużych, specjalistycznych części, pojazdów, a nawet elementów budowlanych na dowolne odległości. Określony jest także jako nienormatywny i charakteryzuje się dużym naciskiem na oś. Dodatkowo taki ładunek przekracza normy oraz skrajnie, jakie obowiązują na drogach publicznych. Najczęściej przyjmuje się, że jest to transport o długości powyżej 16,5 metra, szerokości większej o 2,5 metra, a także wysokości ponad 4 metrów i więcej. Do tych wymiarów włącza się nie tylko ładunek, ale także pojazdy przewożące. Warto zaznaczyć, że do tonażu zalicza się ponadto wagę kierowcy, obsługi oraz zatankowanego paliwa.

Ładunek ponadnormatywny - jak odbywa się cały przejazd? Nie jest on wcale prosty i wymaga sprawdzenia całej trasy, gdzie pod uwagę bierze się nie tylko mosty, wysokość wiaduktów, przepustów i szerokość dróg. Ważne jest także umiejscowienie drzew, znaków drogowych, budynków i elementów dodatkowych wzdłuż drogi, które mogą wpłynąć na dostępność skrajni. Cały proces jest regulowany konkretnymi przepisami, które wyznaczają porę dnia, ilość pojazdów oraz osób uczestniczących w całym procesie. Może to brzmieć skomplikowanie — jednak jest to do zrobienia i codziennie odbywa się ogromna ilość tego typu przejazdów. Wystarczy tylko brać pod uwagę odpowiednie zmienne oraz mieć dobre rozeznanie w terenie. 

Ładunki chłodnicze — czym są?

Czym są ładunki chłodnicze? Jest to transport określonych grup towarów, które potrzebują odpowiedniego poziomu temperatury. Ich określona trwałość oraz świeżość jest zależna od poziomu temperatury i wymaga odpowiedniej infrastruktury przewozowej. Brak przestrzeni z wymaganą temperaturą może spowodować ich uszkodzenie, a w przypadku żywności - zepsucie. W przypadku tego typu przewozów ważne jest zastosowanie odpowiedniej zabudowy, która w niektórych przypadkach pozwala sterować poziomem ciepła. Transport chłodniczy zawęża się do temperatury w przedziale -25oC do +25oC. Zgodnie z prawidłową praktyką należy podczas transportu regularnie kontrolować poziom temperatury w zabudowie.

Czego wymagają ładunki chłodnicze? Powinna to być specjalistyczna zabudowa przygotowana do transportu drogowego, morskiego lub kolejowego. Najczęściej można spotkać chłodnie, mroźnie i izotermy. W przypadku transportu drogowego możemy mieć jeszcze do czynienia z pojazdami dostawczymi, wyposażonymi w skrzynie izolujące oraz kontenery chłodnicze z zamontowanymi agregatami chłodniczymi. Przy tego typu przewozach trzeba zachować wiele procedur, a ich złamanie może grozić zepsuciem lub działać bardzo negatywnie na przewożone dobra. Przed wyborem przewoźnika należy się upewnić, czy dysponuje niezbędnymi zabudowami, a także ma doświadczenie w przewożeniu ładunków chłodniczych. Odpowiedzialne podejście gwarantuje przewóz zgodny z zasadami sztuki logistyki. 

Na czym polega ładunek całopojazdowy?

Dla kogo jest przeznaczony ładunek tego typu? Dla klientów, którzy mają dużą ilość dóbr do przewiezienia i potrzebują całej przestrzeni ładunkowej. Tego typu przewozy mają sporo zalet, a także pozwalają je połączyć z tzw. ładunkiem powrotnym. W języku angielskim znajdziemy je pod terminem FTL — Full Truck Load. W ofertach spedycyjnych można spotkać się z jeszcze jednym określeniem - ładunek kompletny. Jest to przeciwieństwo transportu drobnicowego i zleceniodawca nie płaci za przestrzeń zajętą w ciężarówce, a za cały pojazd. Taka przestrzeń ładunkowa nie jest też dzielona na kilku dostawców, co znacznie wpływa na szybkość realizowanego transportu oraz obniża koszty związane z logistyką.

Jakie zalety ma ładunek całopojazdowy? Jest znacznie szybszy od drobnicowego i jedzie tylko do miejsca docelowego lub miejsca kolejnego załadunku. Oznacza to brak awizacji na trasie i dodatkowych załadunków oraz rozładunków. Transport całopojazdowy charakteryzuje się znacznie szybszym czasem dostarczenia i nie wymaga dodatkowego dzielenia przestrzeni transportowej pojazdu. W przypadku przewozu FTL najczęściej korzysta się z palet, choć dużo firm spedycyjnych dopuszcza także skrzynie lub kartonowe kontenery. Kiedy ładunek całopojazdowy się opłaca? Tylko w przypadku, gdy przewożone przedmioty będą w stanie wypełnić większość przestrzeni w naczepie. W przeciwnym przypadku lepiej postawić na usługę transportu drobnicowego. 

Jak definiować ładunek w spedycji?

Jak zdefiniować ładunek? Bardzo prosto — jest to dobro, które wymaga przewiezienia z jednego punktu do drugiego. Może się ono odbywać z kilkoma przystankami, kiedy zachodzi potrzeba zmiany środka transportu. Najczęściej odbywa się to w magazynach, centrach spedycyjnych, portach a w przypadku kolei - w wielkich stacjach przeładunkowych. Przy przeładunkach są zachowywane odpowiednie procedury, a także sprawdza się wszystkie listy przewozowe. Spedytorzy muszą zagwarantować, że każdy ładunek dotrze bezpiecznie pod wyznaczony przez klienta adres. Wymaga to opracowania profesjonalnych procesów logistycznych, które także wpływają na czas dostarczenia przesyłki. Przy doświadczonym spedytorze nie ma obaw, że cokolwiek się stanie.

Ładunek — co jeszcze podpada pod jego definicję? Z pewnością jego rodzaj. Obecnie można przewozić dowolny typ dóbr. Może to być żywność, artykuły budowlane, materiały sypkie, płyny, przedmioty codziennego użytku oraz elementy ponadgabarytowe. Transport ładunków jest ponadto podzielony na jego rozmiar. W logistyce można mieć do czynienia z przewozem ponadgabarytowym, ładunkami chłodniczymi, ciężkimi, płynnymi, masowymi i przestrzennymi. Codziennie w naszym kraju przewozi się różnego typu dobra, które czasami pokonują nawet trasy z jednego krańca Europy na drugi. Jest to zasługa zdolnych logistyków, planistów, spedytorów oraz osób pracujących bezpośrednio przy przewozach i wyładunku.

Zobacz również jak uzyskać gwarancje zapłaty dla firmy transportowej gdy kontrahenci podejmują ładunek na giełdzie


Giełda transportowa Trans.eu to jedna z największych giełd logistycznych w całej Europie  Każdego dnia znajdziesz wolne pojazdy i załadunki aby redukować puste przebiegi.