Logistyk

25.05.2022

Logistyk jako zawód

Potocznie wielu z nas kojarzy czym zajmuje się logistyk, ponieważ sama nazwa wskazuje branże, w której pracuje. Jednakże nie każdy już wie czym konkretnie się zajmuje, jakie są jego obowiązki, czy wreszcie gdzie można się kształcić aby uzyskać odpowiednie przygotowanie formalne i wykształcenie. 

Logistyk czy ekspert ds. logistyki.

Obecnie nazwa logistyk jest szerzej stosowana niż ekspert ds. logistyki. Wydaje się, że nazwa logistyk jest bardziej nazwą potoczną, ale jak najbardziej w branży stosuje się ją zamiennie. 

Nie jest tajemnicą, że liczba ofert w branży TSL stale rośnie, duża liczba ogłoszeń o pracę jest tylko tego potwierdzeniem. Ważne jest jednak wskazanie, że aby być logistykiem należy odznaczać cię nie tylko kompetencjami formalnymi, ale również kompetencjami miękkimi, ponieważ z jeden strony logistyk ma kontakt z ludźmi z drugiej zaś operuje licznymi urządzeniami teleinformatycznymi w zmieniających się warunkach ekonomicznych. 

 

Logistyka - czym się zajmuje? 

Aby przejść do rozwinięcia pojęcia logistyk, należy poznać samą definicję logistyki.  Jest to szereg działań obejmujący proces przepływu dóbr z jednego miejsca na drugie. Proces logistyczny przebiega zgodnie z zachowaniem środków bezpieczeństwa jak i z zachowanie procedur i jest zgodny z obowiazującym prawem krajowym i międzynarodowym. Logistyka ze względu na swoje znaczenie strategiczne dla kraju, jest branżą często sankcjonowaną oraz obarczoną licznymi procedurami zwłaszcza w logistyce międzynarodowej, gdzie wymagania są licencje, certyfiakaty i pozwolenia.  Celem  końcowym procesu logistyki jest szeroki wachlarz działań ukierunkowany na  zaspokajanie potrzeb ostatecznego konsumenta. 

 

Co robi logistyk?

Logistyk, specjalista ds. logistyki, czy ekspert ds. logistyki na co dzień zajmuje się obowiązkami związanymi z procesem logistycznym. Jego zadania mogą obejmować liczne procedury lub może specjalizować się w jednej z nich. Zmienną decydującą o tym jest zazwyczaj wielkość firmy,  w której pracuje oraz wolumen przepływu dóbr i  informacji związanych z samym procesem logistycznym. 
 

Do głównych obowiązków logistyka należą: 

 • planowanie całości procesu transportu
 • dbanie o bezpieczeństwo w transporcie
 • koordynacja przepływu informacji
 • wyszukiwanie transportu, analiza rynku logistycznego
 • zarządzanie i optymalizacja stanów magazynowych 
 • kontrola towarów pod kątem wielu zmiennych
 • kontakt z kontrahentami
 • obsługa bieżąca zamówień
 • reklamacje związane z przebiegiem transportu


Logistyk - prócz obowiązków formalnych - powinnien również posiadać cechy charakteru

 • sumienność
 • otwartość na naukę i nowinki technologiczne
 • podzielnosć uwagi
 • wysoka klutura osobista
 • wysoko rozwinięta inteligencja werbalna
 • odporność na stres
 • cierpliwość
   

Logistyk aby być skuteczny powinień stale poszerzać swoją wiedzą,  w szczególności w dziedzinach:
 

 • marketingowych
 • prawnych
 • makroekonomicznych
 • mikroekonomicznych
 • informatycznych
   


Zarobki logistyka

Branża logistyczna w ostatnich latach się zmienia, zarobki mocno przewyższają średnią krajową, ale uzależnione jest to głównie od kompetencji, stażu czy też specjalizacji. Na początek można zarobić ok. 4000 brutto aby już w ciągu kilku lat stać się już specjalistą ds. logistyki. Specjalista ds. logistyki może zarabiać już nawet 7000 a ekspert, dyrektor już kilkanascie tysięcy złotych. Przedstawione kwoty to kwoty brutto. W branży logistycznej nierzadko zdarza się, że zarobki przekraczają dwadzieścia tysięcy (często umowy od efektu na zasadach B2B). 

 

Zarobki logistyka - zagranica
 

Zarobki początkującego logistyka kształtują w Niemczech kształtują się na poziomie ok 2200-2500 Euro, dyspozytor logistyczna zarabia się powyżej 3000 Euro, na stanowiskach kierowniczych można oczekiwać zarobków powyżej 4000 Euro. Jak widać zarobki za odrą się różnią, ale bardziej na początku kariery. Okazuje się, że zarobki na wyższych stanowiskach logistycznych często są porównywalna, a siła nabywca pieniądza w poszczególnych krajach jest inna. Niezależnie od tego czy chcesz pracować w Polsce czy zagranicą należy inwestować w podnoszenie kwalifiakcji związanych z komuniakcją w językach obcych. Rozwój narzędzi teleinformatycznych jak i zmiany globalne powodują, że można mieszkać w Polsce, pracować w oragnizacji międzynarodowej i otrzymywać wynagrodzenie wyższe porównywalne z kolegami z innych krajów. 

Logistyk - jakie języki powinien znać

Logistyk pracuje bardzo często w środowisku międzynarodowym zatem winniem rozwijąć swoje kompetencje lingwistyczne, zwłaszcza w dwóch językach: angielski (międzynarodowy język logistyki), niemiecki (ogrromny potencjał logistyczny na całą Europę). 

 

Jak zostać logistykiem?

Nie ma wymogu formalnego aby mieć profilowe wykształcenie, ale na pewno będzie ono atutem. Należy dysponować odpowiednią wiedzą merytoryczną, którą można pozyskać na drodze praktyk, stażu czy też  na kierunkowych, specjalistycznach kursach logistycznych.

Studia i technikum logistyczne

Edukację formalną można odbyć na średnim poziomie i zakończyć tytułem technika logistyki lub/i wybrać się na studia logistyczne.

Ranking techników logistycznych - top 10:

 • Technikum Zawodowe nr 4 w ZS nr 8 im. St. Staszica
 • Technikum nr 5 w ZS Mechanicznych
 • Technikum w ZS im. Powstańców Wielkopolskich
 • Technikum nr 1 w ZS Ekonomicznych
 • Technikum Ekonomiczne w ZSE
 • Technikum nr 2 w ZS nr 2
 • Technikum w ZSP nr 1
 • Technikum w ZS CKU im. Jana Pawła II
 • Technikum Morskie w ZS Morskich
 • Technikum nr 3 w ZS nr 3

 

Studia na kierunkach logistycznych

Trudno jest wymienić je wszystkie, bowiem są często powiązane z innymi dziedzinami, które są komplementarne względem logistyki: marketing, zarządzanie, informatyka. Niektóre uczelnie wyróżniają się spośród innych w kształceniu kierunkowym, zatem warto je tutaj wymienić. Ofertę jednak zaleca się sprawdzać aktualną bowiem oferta edukacyjna się zmienia i stara się dopasować do zmieniających się wymogów rynkowych, do najlepszych uczelni wyższych kształcących na kierunkach logistycznych należą min.

 • S.G.H w Warszawie
 • U.E. we Wrocławiu
 • Politechnika we Wrocławiu
 • Politechnika Warszawska
 • Politechnika Łódzka
 • Politechnika w Rzeszowie
 • Uniwersytet Łódzki


Czy warto zostać logistykiem?
 

 • ścieżka kariery - jasne kryteria, szereg szkoleń, liczne certyfikaty które są świadectwek kompetencji
 • sam podmiot decyduje w którym kierunku się rozwija, szereg procedór daje szansę odnalezienia się w jednej z nich i czerpanie satysfakcji z pracy
 • ogromna ilośc ofert pracy - łatwość znalezienia wakatu
 • znaczenie i prestiż zawodu - logistyk to zawód potrzebny i uzany społecznie, doceniany przez innych i dający dużo satysfakcji i możliwości rozwoju


Logistyk może również pracować również w firmach specjalizujących się w obsłudze branży TSL, np. platformy logistyczne (np. trans.eu). Ich wykształcenie, doświadcznie powiązane z wiedzą prawną, marketingową, sprzedażową bardzo często jest atutem podczas ubieganie się o pracę.


Reasumując logistyk to zawód z przyszłością, dopóki ludzie będą konsumować dopóty zawód logistyka będzie potrzebny. Ilość procedór oraz kwestie związane z bezpieczeństwem oraz dynamicznie zmieniającymi się uwarunkowaniami ekonomicznymi powoduje, że aby być skutecznym w tym zawodzie należy się kształcić przez całe życie. Warto wspomnieć, że pomimo szerokiej ofery szkół średnich i studiów wyższych logistykiem można zostać praktykując, odbywająć staż pod okiem mentora.